DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su ve Atıksu Analiz Yöntemleri 2 CMZ   224 4 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Behzat BALCI
Dersi Verenler
Doç. Dr.BEHZAT BALCI1. Öğretim Grup:A
Fatma Elçin ERKURT1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BEHZAT BALCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre Mühendisliği alanında karşılaşılabilecek su ve su kaynaklarının kalitesini standartlarca kabul edilmiş yöntemlerle nasıl yapıldığını göstermek
Dersin İçeriği
Çözünmüş oksijen, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, katı maddeler ve askıda katı madde, yağ ve gres, Kjeldahl azotu, amonyak azotu, sülfat, fosfor, krom (VI), Çamur hacim indeksi, jar test ve organik madde giderimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin ders içerisinde gördükleri parametreler hakkında bilgi sahibi olarak analizleri yerine göre yapabilecek tecrübe ve deneyimin öğrenilmesini amaçlar.
2) Çevre Mühendisliği temel kirletici parametreleri hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenir.
3) Su Kirliliği ve Kontrolü hakkında bilgi edinilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çözünmüş oksijen Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
2 Biyokimyasal oksijen ihtiyacı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Kimyasal oksijen ihtiyacı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
4 Katı maddeler ve askıda katı madde Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
5 Yağ ve gres Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
6 Kjeldahl azotu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
7 Amonyak azotu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Arasınav Hazırlığı Yazılı Sınav
9 Sülfat Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
10 Fosfor Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
11 Krom (VI) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
12 Çamur hacim indeksi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
13 Jar test ve organik madde giderimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
14 Genel Tekrar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
15 FİNAL Dönem sonu sınavına hazırlık Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonu sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar