DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Betonarme ve Çelik Yapılar * CMZ   316 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Demet KALAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre Mühendisliği öğrencilerine betonarme hesaplarının nasıl yapılacağını öğretmek.
Dersin İçeriği
Bir yapının taşıyıcı sistem elemanlarının (Kiriş, Kolon ve Temel) betonarme hesaplarını yapma becerisi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş İlgili konu
2 Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İlgili konu
3 Betonarmeye Giriş İlgili konu
4 Betonun ve Çeliğin Mekanik Özellikleri İlgili konu
5 Betonarme Davranışının İncelenmesi İlgili konu
6 Betonarme Hesap İçin Temel İlkeler İlgili konu
7 Kesit Hesabı ve Boyutlandırma İlgili konu
8 Ara Sınav İlgili konu
9 Eksenel Kuvvet Etkisi Altındaki Elemanlar İlgili konu
10 Basit Eğilme Etkisi Altındaki Elemanların Taşıma Gücü İlgili konu
11 Ara Sınav İlgili konu
12 Basit Eğilme Etkisi Altındaki Elemanların Tasarımı İlgili konu
13 Basit Eğilme Etkisi Altındaki Elemanların Tasarımı İlgili konu
14 Temellerin Hesap Esasları İlgili konu
15 Tekil Temellerin Hesaplamaları İlgili konu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar