DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği 1 CMZ   451 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MESUT BAŞIBÜYÜK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MESUT BAŞIBÜYÜK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre mühendisliği alanında yaygın kullanım alanı olan konulara gerekli kimya temelini oluşturmak
Dersin İçeriği
Genel kimyadan bazı prensipler, termodinamik, kimyasal kinetik, su kimyası, asitler bazlar ve pH konsepti, denge, asit baz titrasyonları, bazı temel biyokimyasal prensipler, adsorsbsiyon, kolloidal sistemler ve koagülasyon teorisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel İş Sağlığı Güvenliği Anlayışını Kazanmak
2) İş Sağlığı ve Güvenlği Açısından Riskleri Değerlendirebilmek
3) İş Sağlığı ve Güvenlğini Konularını Mesleki Olarak Uygulayabilmek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği kavramı- Tarihçe İlgili konu Anlatım
2 İş sağlığı ve Güvenlği mevzuatı İlgili konu
3 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları İlgili konu
4 Fiziksel risk etmenleri İlgili konu
5 Kimyasal risk etmenleri İlgili konu
6 Biyolojik risk etmenleri İlgili konu
7 Ergonomik risk etkenleri İlgili konu
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 İşyeri ortamanın psiksosyal risk etmenleri İlgili konu
10 İşyeri ortamının toz etkenleri İlgili konu
11 Çalışanlarda risk grupları İlgili konu
12 Risk yönetimi ve değerlendirmesi İlgili konu
13 Çalışma Ortamı Gözetimi İlgili konu
14 Çalışanların sağlık gözetimi İlgili konu
15 İş sağlığı ve güvenliği kurlu İlgili konu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar