DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim CMZ   119 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Esra Deniz GÜNER
Dersi Verenler
Arş.Gör.ESRA DENİZ GÜNER1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.ESRA DENİZ GÜNER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışı
Dersin İçeriği
Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahiplik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip
2) Görsel alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışı
3) Nesneleri/tasarımları bilinçli olarak izleyen
4) El-Göz-Beyin Koordinasyonunu Sağlama
5) Görsel olarak meslekleri tanıyan, Gözlem Yapma
6) Estetik Duyarlılık
7) AnalizEtme
8) Görsel Sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendire
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine giriş Teknik Resim Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
2 Görsel çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve tekniklerin açıklanması Teknik Resim Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Çizgi (Zikzak, nokta, dalgalı, spiral) çalışmaları Teknik Resim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Biçim/Şekil: Geometrik, Renk: Ana renk Teknik Resim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Yakınlık, uzaklık, büyüklük ve küçüklük ilişkileri üzerinde durulur Teknik Resim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Geometrik çizimler (doğrular, Açılar, Üçgenler, Daire vb.) Teknik Resim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Cisimlerin İzdüşümleri Teknik Resim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Teknik Resim Proje / Tasarım
9 Ölçeklendirme ve ölçülendirme Teknik Resim
10 Ölçeklendirme ve ölçülendirme Teknik Resim
11 İki boyutlu nesler üzerinde okuma yazma Teknik Resim
12 Su getirme ve Kanalizasyon Proje Çizimleri Teknik Resim
13 Atıksu Arıtma Tesisleri Plan Çizimleri Teknik Resim
14 Mimari Projeler Teknik Resim
15 Mimari Projeler de vaziyet ve Zemin Plan Çizimleri Teknik Resim
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Teknik Resim

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar