DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su ve Atıksu Analiz Yöntemleri 1 CMZ   239 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Behzat BALCI
Dersi Verenler
Doç. Dr.BEHZAT BALCI1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BEHZAT BALCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Halk sağlığı ve çevrenin korunması açısından su ve atıksu kalitesinin belirlenmesi
Dersin İçeriği
içme suyu ve atıksu kalitesini belirleyen parametreler ve bunların analiz yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuarda çalışma prensipleri
2) içme suyu özellikleri ve kalitesinin belirlenmesi
3) Atıksu özellikleri ve kalitesinin belirlenmesi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği ve labaoratuvar tanıtımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Laboratuar Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 numune alma ve koruma yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 çözelti hazırlama Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 volumetrik titrasyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 pH ve asidite tayini Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 alkalinite Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
9 Klorür analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 toplam sertlik, kalsiyum ve magnezyum analizleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 sülfat analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 elektriksel iletkenlik ve çözünmüş katı madde analizleri ve ilişkisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 permenganat indeksi analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 bulanıklık analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 jar test ve bulanıklık giderimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar