DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kentsel Planlama * CMS   245 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Esra Deniz GÜNER
Dersi Verenler
Arş.Gör.ESRA DENİZ GÜNER1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.ESRA DENİZ GÜNER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şehirlerle ilgili nufus, yoğunluk, alt yapı düzenlemesinin çevre ile ilişkisinin kavranması
Dersin İçeriği
Şehir ve Çevre Planlanmasında genel esaslar ve yasal mevzuatlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tanımlar ve kavrmlar Kentsel Planlama
2 Genel olarak yerleşme ve kentleşme tarihi Kentsel Planlama
3 Geçmişte ve günümüzde kentleşme kaynaklı çevre sorunları Kentsel Planlama
4 Ülkemizde kentleşme ve çevre sorunları Kentsel Planlama
5 Planlama kavramı ve planlamayı etkileyen unsurlar Kentsel Planlama
6 Çevre düzeni planları ve bunların kent kimliğine etkileri Kentsel Planlama
7 Planların uygulanması ve çevre sorunlarına çözümde etkileri Kentsel Planlama
8 Ara Sınav Kentsel Planlama
9 Kentlesmeden kaynaklanan su kirliliğini Kentsel Planlama
10 Kentlesmeden kaynaklanan hava kirliliğini Kentsel Planlama
11 Kentlesmeden kaynaklanan toprak kirliliğini Kentsel Planlama
12 Öğrenci performans ödev sunumları Kentsel Planlama
13 Öğrenci performans ödev sunumları Kentsel Planlama
14 Öğrenci performans ödev sunumları Kentsel Planlama
15 Öğrenci performans ödev sunumları Kentsel Planlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kentsel Planlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar