DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Havza Yönetimi CMS   240 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Binnaz Zeynep ZAİMOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.BİNNAZ ZEYNEP ZAİMOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİNNAZ ZEYNEP ZAİMOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğrenciye havzaların ve su kaynaklarının öneminin anlatılması, su kaynaklarını içeren havzaların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması için gerekli alt yapının sağlanması ve havza yönetim planlarının geliştirilmesinin öğretilmesidir
Dersin İçeriği
Havzalardaki çevresel bileşenler ve özellikleri. Su kalitesi değerlendirmeler. Havza ekosistemlerinin özellikleri. Bütünleşik havza yönetimi kavramı, havzaların stratejik önemi. Havzaların yararlı kullanımı ve yanlış kullanımlar sonucu oluşan ve doğal sisteme boşaltılan atıklar ve kirlenme kavramı. Havza yönetiminde veri toplama ve değerlendirme. Havza yönetiminde karar verme süreci, sosyo-ekonomik yapı ve halkın katılımı, yönetim politikalarının geliştirilmesi. Havza yönetim planının geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler Havza yönetimi kavramlarını tanıyabilecektir
2) Havzayı tanımlar
3) Havza özelliklerini açıklar
4) Bütünleşik havza yönetimini tanımlar
5) Su yönetiminde bugünkü durumu tartışabilecektir
6) Ulusal su yönetimi hakkında düşüncelerini ifade eder
7) Uluslararası su yönetiminden örnekler verir
8) Ulusal ve uluslararası yaklaşımları karşılaştırır
9) Etkili havza yönetiminin özelliklerini açıklayabilecektir
10) Vejetatif özellikleri tanımlar
11) insan aktiviteleri ve toprak kullanımı ile suyun etkileşimini özetler
12) Havza Envanteri ile ilgili kavramları tanıyabilecektir
13) Fiziksel özellikler ve karasal formları havza envanteri ile ilişkilendirir
14) İklim ve Toprak özelliklerini açıklar
15) Akarsular, yer altı suları, su kalitesi ve arazi kullanımı hakkında gerekli envanter bilgilerini listeler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Havzalardaki çevresel bileşenler ve özellikleri Anlatım Anlatım
2 Su kalitesi değerlendirmeleri Anlatım Anlatım
3 Havza ekosistemlerinin özellikleri. Anlatım Anlatım
4 Havzaların stratejik önemi Anlatım Anlatım
5 Havza bazında kirlilik kavramı Anlatım, Anlatım
6 Havzaların yararlı kullanımı Anlatım Anlatım
7 Sürdürülebilir havza yönetimi kavramı Anlatım Anlatım
8 Ara sınav sınav Yazılı Sınav
9 Havza yönetiminde veri toplama ve değerlendirme. Anlatım Anlatım
10 Havza yönetiminde karar verme süreci, Anlatım
11 Sosyo-ekonomik yapı ve halkın katılımı Anlatım Anlatım
12 Yönetim politikalarının geliştirilmes Anlatım Anlatım
13 Havza yönetim planının geliştirilmesi Anlatım Anlatım
14 Bir havza için yönetim planı geliştirilmesi örnek havza planı yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
15 Bir havza için yönetim planı geliştirilmesi örnek havza planı yapılması Tartışma
Örnek Olay
16-17 finav sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar