DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Çizim CMS   242 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Esra Deniz GÜNER
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.ESRA DENİZ GÜNER1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.Dr.ESRA DENİZ GÜNER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arıtma tesisi proje çalışmalarında kullanabilmek amacıyla yeterli düzeyde bilgisayar kullanabilme
Dersin İçeriği
Tasarım perspektifi kazandırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tasarım perspektifi kazandırmak
2) Paket programı kullanımı ögretmek
3) Paket programı kullanarak tasarlanmış basit proje ve detaylarının çizimi,
4) Arıtma tesisi proje çalışmalarında kullanabilmek amacıyla yeterli düzeyde bilgisayar kullanabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletim sitemi ve çizim paket programlarının tanıtımı, Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
2 Draw menüsünün anlatılması pratik yapılması Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
3 Modify menüsünün anlatılması pratik yapılması Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
4 Görüntü menüsünün anlatılması pratik yapılması Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
5 Araçlar menüsünün anlatılması pratik yapılması Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
6 Ölçek ve ölçülendirme, Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
7 Yazı işlemleri ve taramalar, Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Bilgisayar Destekli Çizim Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Paket programı kullanarak tasarlanmış basit proje ve detaylarının çizimi, Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
10 Paket programı kullanarak tasarlanmış basit proje ve detaylarının çizimi, Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
11 Paket programı kullanarak tasarlanmış basit proje ve detaylarının çizimi, Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
12 Paket programı kullanarak tasarlanmış basit proje ve detaylarının çizimi, Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
13 Paket programı kullanarak tasarlanmış basit proje ve detaylarının çizimi, Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
14 Paket programı kullanarak tasarlanmış basit proje ve detaylarının çizimi, Bilgisayar Destekli Çizim Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
15 Yazıcı/çiziciden çıktı alma işlemleri. Bilgisayar Destekli Çizim
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bilgisayar Destekli Çizim

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar