DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tehlikeli Atık Yönetimi CMZ   327 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Çağatayhan Bekir ERSÜ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÇAĞATAYHAN BEKİR ERSÜ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ÇAĞATAYHAN BEKİR ERSÜ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tehlikeli atıkları kavramak ve bertaraf yöntemlerini tanımlamak
Dersin İçeriği
Tehlikeli atıkların belirlenmesi ve özellikleri, Tehlikeli Atık Kaynakları, Tehlikeli atıkların insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri, Tehlikeli atık yönetiminde Türk, Avrupa Birliği ve ABD-EPA yasal altyapısı, Tehlikeli atık yönetiminde ortaklar ve sorumlulukları (merkezi yönetim birimleri, mahalli idare birimleri, atık üreticileri, geri kazanımcılar, bertarafçılar, atık taşıyıcıları vb.), Tehlikeli atık yönetiminde stratejiler ve teknolojiler (önleme ve azatlım teknolojileri, geri kazanım teknolojileri, arıtma-fiziksel, kimyasal, biyolojik- teknolojileri, tehlikeli atık depolama ve yakma teknolojileri)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tehlikeli atığın tanımı, sınfılandırmasını ve özelliklerini tanıtmak
2) İlgili ulusal ve uluslararası mevzuatı tanımak
3) Tehlikeli atık bertaraf yöntemlerini tanımak
4) Tehlikeli atık yönetiminin esaslarını kavramak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tehlikeli atık nedir Nasıl tanımlanır ve sınıflandırılır Genel özellikleri nelerdir İlgili konu
2 Dünyada ve Türkiye deki Çevre Mevzuatı ve Tehlikeli Atıklarla İlgili Yasal Mevzuat İlgili konu
3 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili tebliğler İlgili konu
4 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili tebliğler İlgili konu
5 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili tebliğler İlgili konu
6 Tehlikeli atıkların bertarafında uygulanan yöntemler İlgili konu
7 Ara Sınav İlgili konu
8 Tehlikeli atıkların bertarafında uygulanan yöntemler İlgili konu
9 Tekstil sektöründe oluşan tehlikeli atıkları ve uygun bertaraf yöntemleri İlgili konu
10 Denizcilik sektöründe oluşan tehlikeli atıkları ve uygun bertaraf yöntemleri İlgili konu
11 Petrol sektöründe oluşan tehlikeli atıkları ve uygun bertaraf yöntemleri İlgili konu
12 Kimya sektöründe oluşan tehlikeli atıkları ve uygun bertaraf yöntemleri İlgili konu
13 Tıp ve İlaç sektöründe oluşan tehlikeli atıkları ve uygun bertaraf yöntemleri İlgili konu
14 Farklı ve/veya karışık tehlikeli atıklar için uygun bertaraf yöntemleri seçimi İlgili konu
15 Final Sınavı İlgili konu
16-17 Final Sınavı İlgili konu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar