DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Önemli Doğal Alanlar ve Türler * CMS   343 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.OLCAYTO KESKİNKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OLCAYTO KESKİNKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amaci, Çevre Mühendislerine Ülkemizin biyolojik değerlerini anlatmak, onlarda doğa koruma bilincinin tam olarak yerleşmesini sağlamak. Çevre Mühendisinin insanın doğa üzerine etkisini minimize edici teknolojiler üzerinde çalıştığını tam olarak kavramasını ve etik değerlerinin yükselmesini sağlamak, ÇED süreçlerinde karar verme aşamasında yardımcı olacak etkili bir alt yapı ve kaynak oluşturmak.
Dersin İçeriği
Önemli Doğa Alanı- (ÖDA) nedir ÖDA yaklaşımı, ÖDA Kriterleri, Türkiye nin biyocoğrafyası ve doğal yaşam ortamları, Akdeniz Bölgesi Bölgesi ÖDA, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ÖDA, Doğu Anadolu Bölgesi ÖDA, Karadeniz Bölgesi ÖDA, Marmara Bölgesi ÖDA, Ege Bölgesi ÖDA, İç Anadolu Bölgesi ÖDA.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Önemli Doğa Alanı (ÖDA) nedir ÖDA yaklaşımı, ÖDA Kriterleri, Türkiye nin biyocoğrafyası ve doğal yaşam ortamları Ders Notu ilgili bölümleri
2 Akdeniz Bölgesi Bölgesi ÖDA1 Ders Notu ilgili bölümleri
3 Akdeniz Bölgesi Bölgesi ÖDA2 Ders Notu ilgili bölümleri
4 Güneydoğu Anadolu Bölgesi ÖDA Ders Notu ilgili bölümleri
5 Doğu Anadolu Bölgesi ÖDA1 Ders Notu ilgili bölümleri
6 Doğu Anadolu Bölgesi ÖDA2 Ders Notu ilgili bölümleri
7 Sınav Genel tekrar
8 Karadeniz Bölgesi ÖDA1 Ders Notu ilgili bölümleri
9 Karadeniz Bölgesi ÖDA2 Ders Notu ilgili bölümleri
10 Marmara Bölgesi ÖDA1 Ders Notu ilgili bölümleri
11 Marmara Bölgesi ÖDA2 Ders Notu ilgili bölümleri
12 Ege Bölgesi ÖDA1 Ders Notu ilgili bölümleri
13 Ege Bölgesi ÖDA2 Ders Notu ilgili bölümleri
14 İç Anadolu Bölgesi ÖDA Ders Notu ilgili bölümleri
15 Sınav Genel tekrar
16-17 Sınav Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar