DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel İşlemler 2 CMZ   320 6 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Belgin BAYAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.BELGİN BAYAT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BELGİN BAYAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ve atıksu arıtımında fiziksel temel işlemler ile ilgili kavramların verilmesi (reaksiyon kavramı ve kinetiği; reaktör kavramı ve kinetiği); Su ve atıksu arıtımında kullanılan temel fiziksel işlemlerin ve uygulamalarının öneminin öğrenilmesi; Su ve atıksu arıtma tesislerinin fiziksel arıtma ünitelerinin projelendirilmesine temel teşkil edecek bilgi ve teorilerin verilmesi ( Pıhtılaştırma ve yumaklaştırma kinetiği, Fiziksel ve/veya kimyasal çöktürme kinetiği; Akım dengeleme havuzları; Flotasyon kinetiği) ; Biyolojik arıtma sistemlerinde arıtmanın gerçekleştirilmesindeki süreçler ve kinetik ifadelerin verilmesi; Biyolojik arıtma tesislerinin projelendirilmesinde gerekli olan kriterler ve tasarım parametrelerinin verilmesi
Dersin İçeriği
Reaksiyon kavramı ve kinetiği; Reaktör kavramı ve kinetiği; Akım dengeleme; Pıhtılaştırma ve yumaklaştırma kinetiği; Çökeltme kinetiği; Flotasyon kinetiği; Arıtma tesislerinde biyolojik büyüme kinetiği ve biyolojik arıtma prosesleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su ve atıksu arıtımında kullanılan fiziksel, kimyasal ve biyolojik reaksiyonlar ve reaksiyonların gerçekleştiği reaktörler hakkında bilgi sahibi olma
2) Su ve atıksu arıtımında kullanılan reaksiyonların gerçekleştiği reaktörler hakkında bilgi sahibi olma
3) Çevre Mühendisliğinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerin su ve atıksu arıtımındaki önemini kavramak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reaksiyon kavramı ve kinetiği Ders notu Anlatım
Problem Çözme
2 Reaksiyon kavramı ve kinetiği Ders notu Anlatım
Problem Çözme
3 Reaktör kavramı ve kinetiği: Tam karışımlı kesikli reaktörler Ders notu Anlatım
Problem Çözme
4 Reaktör kavramı ve kinetiği: Tam karışımlı sürekli reaktörler, seri bağlı reaktörler Ders notu Anlatım
Problem Çözme
5 Reaktör kavramı ve kinetiği: Piston akımlı reaktörler Ders notu Anlatım
Problem Çözme
6 Reaktör kavramı ve kinetiği: Piston akımlı reaktörler Ders notu Anlatım
Problem Çözme
7 Biyolojik süreçler: mikroorganizma metabolizması Ders notu Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Problem Çözme
9 Ara sınav Ders notu Yazılı Sınav
10 Biyolojik süreçler: biyolojik arıtma prosesleri Ders notu Anlatım
Problem Çözme
11 Pıhtılaştırma ve yumaklaştırma kinetiği Ders notu Anlatım
Problem Çözme
12 Çökeltme kinetiği Ders notu Anlatım
Problem Çözme
13 Çökeltme kinetiği Ders notu Anlatım
Problem Çözme
14 Akım dengeleme havuzları Ders notu Anlatım
Problem Çözme
15 Flotasyon kinetiği Ders notu Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar