DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İçme Suyu Arıtılması CMZ   322 6 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bülent SARI
Dersi Verenler
Doç. Dr.BÜLENT SARI1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BÜLENT SARI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre mühendisliği için su arıtma işlemleri için temel tasarım kriterleri öğrenmek, pratik tasarımının yanı sıra fiili su arıtma tasarım ve inşaat uygulamalarını ve maliyetlerin nasıl en aza indirirken, tasarım yaklaşımları ile genel süreç verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için yapılması gerekenleri öğrenmektir.
Dersin İçeriği
İçme suyu kaynakları, içme suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, su analizleri, su kalitesi standartları, su arıtma modelleri, ızgaralar, çökeltme, filtreler, su yumuşatma, dezenfeksiyon, su yapısının iyileştirilmesi, su arıtma prosesleri, dizayn kriterleri ve uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin herhangi bir su kaynağı için fayda ve maliyet ilkesi çerçevesinde yüksek arıtma performansı ile su arıtma sistemleri tasarlama becerilerilerini gelişmektedir.
2) İçme suyu ve içme suyu hazırlanması için gerekli bilgi edinilir.
3) İçme suyu arıtımı ve üniteleri hakkında bilgi edinilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Su tasfiyesinin amacı, içme sularının özellikleri ve standartları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Su kaynaklarının özellikleri, su tasfiyesindeki temel işlemler ve amaçları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Biriktirme yapılarının amacı, özellikleri ve tesis edilmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 İçme sularında havalandırma, gaz transferi ve havalandırıcı türlerinin tesisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 İçme sularında fiziko- kimyasal prosesler ve üniteleri (hızlı karıştırma ve yumaklaştırma) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 İçme sularında sularında fiziko- kimyasal prosesler ve üniteleri (çöktürme) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Arasınav Arasınava hazırlık Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
9 İçme sularında dezenfeksiyon ve temel dezenfeksiyon metotları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 İçme sularında koku ve tat kontrolü ve giderim metotları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 İçme sularında demir ve mangan giderimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 İçme sularının yumuşatılması ve temel sertlik giderme metotları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 İçme sularının yumuşatılması ve temel sertlik giderme metotları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 İçme sularının stabilizasyonu ve agresif özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Final Sınavı Final Sınavına Hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavına Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar