DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidroloji CMZ   324 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Galip SEÇKİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.GALİP SEÇKİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GALİP SEÇKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolojik süreçlerin insan ve yaşam çevresi üzerinde iyileştirilme ve geliştirilme çalışmaları konularında bilgi kazanır.
Dersin İçeriği
Hidrolojik süreçlerin dünya üzerindeki değiştirme gücü, Hidrolojinin insan ve yaşam çevresi üzerindeki önemi, Hidrolojik döngü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hidrolojinin Çevre Mühendisliği açısından önemini edinilir.
2) Hidroloji teknik ve temek olarak öğrenilir.
3) Hidrolojiyi analiz eder, yorumlar ve problemlere çözüm getirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Hidrolojinin Tanımı Hidrolojinin Çevre Mühendisliğindeki Yeri ve Önemi Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
2 Suyun Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri Suyun Dolaşımı Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
3 Hidrolojinin Metodları Hidrolojik Çevrim Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
4 Kütlenin Korunumu Yerküresinin Su Dengesi Yerküresinin Isı Dengesi Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
5 Yağış Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
6 Buharlaşma Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
7 Sızma Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
8 Ara Sınav Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
9 Yeraltı Suyu Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
10 Akım Ölçümleri ve Verilerin Analizi-1 Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
11 Akım Ölçümleri ve Verilerin Analizi-2 Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
12 Yüzeysel Akış Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
13 Hidrograf Analizi-1 Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
14 Hidrograf Analizi-2 Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
15 Problemler Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklardaki ilgili bölümler incelenir,donem basından itibaren, öğrencilere belirlenen konuda araştırma yapılır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar