DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Atıksuların Arıtılması CMZ   463 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Turan YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTURAN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTURAN YILMAZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Çerçevesinde Endüstriyel Atıksu Kontrolü
Dersin İçeriği
Endüstriyel atıksuların endüstriyel kirlenme kontrolü prensipleri altında arıtımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Yaklaşımının Kavratılması
2) Endüstriyel Atıksu Kontrolünün Belirli Sistematikler Çerçevesinde Kavratılması
3) Farklı Endüstrilere Farklı Arıtma Yaklaşımlarının Kavratılması
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endüstriyel Kirlenme ve İlgili Temel Kavramların Tanımı İlgili Konu
2 Endüstriyel Atıkların ve Atıksuların Sınıflandırılması İlgili Konu
3 Proses Profili, Literartürden Yararlanma, Endüstrilerin Kirlenme Bazında Sınıflandırılması İlgili Konu
4 Atık Araştırması, Numune Alma ve Karakterizasyon, Kirlenme Profili İlgili Konu
5 Endüstriyel Atıksu Yönetimi İlgili Konu
6 Endüstriyel Atıksuların Arıtlması İlgili Konu
7 Endüstrierin İncelenmesi ve Esasları Arasınava hazırlık
8 Ara Sınav İlgili Konu
9 Tekstil Endüstrisi İlgili Konu
10 Kağıt ve Kağıt Hamuru Endüstrisi İlgili Konu
11 Mezbahalar ve Et Endüstrisi İlgili Konu
12 Deri Endüstrisi İlgili Konu
13 Metal Endüstrisi İlgili Konu
14 Bitkisel Yağ Endüstrisi İlgili Konu
15 Gıda Endüstrisi İlgili Konu
16-17 Final Finale hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar