DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Katı Atıklar CMZ   465 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Belgin BAYAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.BELGİN BAYAT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BELGİN BAYAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Katı atıkların, kaynaktan itibaren geçici biriktirme, toplama, aktarma istasyonlarına getirme ve nihai bertaraf merkezine taşıma adımlarını değerlendirme; Katı atıkları toplama, taşıma ve bertarafta kullanılan araç ve ekipmanları öğrenme; Katı atıkları bertaraf etme tekniklerini ( düzenli depolama, kompostlaştırma, yakma, piroliz) öğrenme ve değerlendirme
Dersin İçeriği
Katı atıkların tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri; Katı atıkların üretim yerlerinde geçiçi olarak depolanması, toplanması ve uzaklaştırılması; Katı atıkları bertaraf etme yöntemleri; Düzenli depolama; Kompostlaştırma; Yakma; Geri kazanım ve diğer yöntemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Katı atıkları toplama ,taşıma ve bertaraf etme tekniklerini ve uygulamalarını izleme becerisi
2) Katı atıkları toplama ve bertaraf etmede mevcut problemlere çözüm geliştirme
3) Katı atıkları kaynakta azaltma tekniklerine ilişkin bilgi sahibi olma
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Katı atıkların tanımı ve sınıflandırılması Ders notu, sf. 1-3 Anlatım
Soru-Cevap
2 Katı atıkların kaynakları ve sınıflandırılması Ders notu, sf. 1-3 Anlatım
Soru-Cevap
3 Katı atıkların özellikleri ve analiz yöntemleri Ders notu, sf. 3-8 Anlatım
Soru-Cevap
4 Katı atıkların toplanması ve taşınması Ders notu, sf. 9-21 Anlatım
Soru-Cevap
5 Katı atıkları toplama optimizasyonu Ders notu, sf. 21-27 Anlatım
Problem Çözme
6 Aktarma istasyonları Ders notu, sf. 27-30 Anlatım
Soru-Cevap
7 Katı atıkları bertaraf etme yöntemleri: Düzenli depolama Ders notu, sf. 30-63 Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notu, sf. 30-63 Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
9 Ara sınav Ders notu, sf. 30-63 Yazılı Sınav
10 Katı atıkları bertaraf etme yöntemleri: Düzenli depolama Ders notu, sf. 30-63 Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Katı atıkları bertaraf etme yöntemleri: Kompostlaştırma Ders notu, sf. 63-78 Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Katı atıkları bertaraf etme yöntemleri: Yakma Ders notu, sf. 78-92 Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Katı atıkları bertaraf etme yöntemleri: Piroliz Ders notu, sf. 92-98 Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Geri kazanım teknolojileri Ders notu, sf. 98-104 Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Katı atık konusu ile ilgili gösteri Ders notu, sf. 98-104 Gösteri
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar