DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeraltı Suyu Arıtma Teknolojileri * CMS   465 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Esra Deniz GÜNER
Dersi Verenler
Arş.Gör.ESRA DENİZ GÜNER1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.ESRA DENİZ GÜNER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Önemli içme suyu kaynağı olan yeraltı suyunu tanınması ve özelliklerinin kavraması.
Dersin İçeriği
Yeraltı Sularının Kalitesinin Değerlendirilmesi Acısından Uygun bir Metodoloji Arastırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidrolojik Çevrim Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
2 Yeraltı Sularının Kalitesinin Değerlendirilmesi Konusundaki Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
3 Türkiye'nin Yeraltı Suyu Kalite Yönetimindeki İlk Adımlar (Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler) Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
4 Türkiye ve Avrupa Birliğinin Yeraltı Su Kalitesine Yönetimsel Yaklaşımları Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
5 Yeraltı Sularının Kalitesinin Değerlendirilmesinde Temel Unsurlar ve Değerlendirme Metodolojisi Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
6 Yeraltı Suyu Kütlerinin Belirlenmesi ve Karakterizasyonu Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
7 Yeraltı Suyu Kütlerinde Kalite Standart ve Eşik Değerlerin Belirlenmesi Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
8 Ara Sınav Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
9 Pompala ve Arıt Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
10 Sabitleme ve Katılaştırma Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
11 Yerinde Biyolojik İyileştirme Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
12 Fitoremediasyon Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
13 Toprak Buhar Ekstrasyonu Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
14 Yerinde Hava ile Sıyırma Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
15 Geçirimli Reaktif Bariyerler Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yer Altı Suyu Arıtma Teknolojileri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar