DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevresel Etki Değerlendirmesi CMS   458 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fuat BUDAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.FUAT BUDAK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FUAT BUDAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Planlanan bir projenin çevre üzerine olabilecek potansiyel etkilerinin sistematik olarak belirlenmesi ve değerlendirilmesi süreci olan Çevresel Etki Değerlendirmesinin teori ve pratiğinin kavranması.
Dersin İçeriği
Etki Değerlendirmesi Çalışmalarının Planlanması, Yönetimi ve Aşamaları, ÇED Mevzuatı, Çevresel Etkilerin Belirlenmesinde Kullanılan Metodlar, Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmalarınında Kullanılan İndeksler ve Göstergeler, Çeşitli Ortamlarda Çevresel Etkilerin Tahmini ve Değerlendirilmesi, ÇED Raporu İncelenme-Değerlendirilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ÇED in yasal ve kurumsal alt yapısını, ÇED sürecini ve ÇED çalışmasının aşamalarını açıklar
2) Çeşitli ortamlarda çevresel etkileri belirleme ve değerlendirmede temel model ve yöntemleri seçer ve kullanır
3) Herhangi bir ÇED raporunu inceler ve değerlendirir
4) Deneyimli bir ekip lideri gözetiminde ÇED çalışması yapar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevresel Etki Değerlendirmesine Giriş, ÇED in Gelişimi İlgili konu
2 ÇED Mevzuatı İlgili konu
3 Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmalarının Planlanması, Yönetimi ve Aşamaları İlgili konu
4 Çevresel Etkilerin Belirlenmesinde Kullanılan Metodlar İlgili konu
5 Çevresel Etkilerin Belirlenmesinde Kullanılan Metodlar İlgili konu
6 Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmalarınında Kullanılan İndeksler ve Göstergeler İlgili konu
7 Ara Sınavı İlgili konu
8 Etkilenecek Alanın Tanımlanması İlgili konu
9 Çeşitli Ortamlarda Çevresel Etkilerin Tahmini ve Değerlendirilmesi I İlgili konu
10 Çeşitli Ortamlarda Çevresel Etkilerin Tahmini ve Değerlendirilmesi II İlgili konu
11 Çeşitli Ortamlarda Çevresel Etkilerin Tahmini ve Değerlendirilmesi III İlgili konu
12 Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının Hazırlanması İlgili konu
13 ÇED Raporu İncelenme-Değerlendirilme Sunumu İlgili konu
14 ÇED Raporu İncelenme-Değerlendirilme Sunumu İlgili konu
15 ÇED Raporu İncelenme-Değerlendirilme Sunumu İlgili konu
16-17 Yarıyıl sonu sınavı İlgili konu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar