DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Deniz Deşarjı CMS   464 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Demet KALAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Deniz suyu ortamındaki kirleticileri belirler ve etkilerini tespit eder. Deniz suyunun kalitesini belirler ve yorumlayabilir. Deniz suyunun iyileştirilme ve geliştirilme çalışmaları konularında bilgi kazanır.
Dersin İçeriği
Atıksu ve deniz sularının genel özellikleri, Bentik haritaları ve akımlar, Denizlere deşarj ve önemi, İlk seyreltme ve dispersiyon, Kirleticilerin ayrışması, Denizaltı mansıplarının projelendirilmesi, Deniz deşarjlarında modellemenin öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Deniz deşarjı ile ilgili teorik bilgi verir.
2) Deniz deşarjı ile ilgili pratik bilgileri öğretir.
3) Deniz deşarjı ile ilgili bilgileri analiz eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre Standartları. İlgili konu
2 Sürdürülebilirlik ve Atıksu Deniz Deşarj Sistemleri. İlgili konu
3 Deniz Ortamının Özellikleri. İlgili konu
4 Akıntılar. İlgili konu
5 Atıksu Deniz Deşarjı Sistemleri İlgili konu
6 Atıksuların Deniz Ortamında Seyrelmesi İlgili konu
7 Deniz Deşarjı Tesislerinin Hidrolik Tasarımı İlgili konu
8 Ara Sınav İlgili konu
9 Dalga ve Akıntı Hareketleri İlgili konu
10 Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesislerinin Maliyeti İlgili konu
11 Tuzlu ve Yoğun Su Deşarjları İlgili konu
12 Akarsulara Deşarj İlgili konu
13 Dip Tarantılarının Denizlere Boşaltımı İlgili konu
14 Deniz Deşarjı Sistemi Uygulamaları İçin Bir Proje Örneği-1 İlgili konu
15 Deniz Deşarjı Sistemi Uygulamaları İçin Bir Proje Örneği-2 İlgili konu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar