DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Kimyası 1 CMZ   223 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MESUT BAŞIBÜYÜK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MESUT BAŞIBÜYÜK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre mühendisliği alanında yaygın kullanım alanı olan konulara gerekli kimya temelini oluşturmak
Dersin İçeriği
Genel kimyadan bazı prensipler, termodinamik, kimyasal kinetik, su kimyası, asitler bazlar ve pH konsepti, denge, asit baz titrasyonları, bazı temel biyokimyasal prensipler, adsorsbsiyon, kolloidal sistemler ve koagülasyon teorisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel termodinamik bilgilerin çevre mühendisliği alanındaki yerini açıklar
2) Denge sistemini gazlar ve sucul sistemler açısndan açıklar
3) Asit baz sistemlerini ve nötralizasyona dayalı sistemler ile tampon kavaramını ifade eder. Çevre mühendisliği açısından önemini kavratır.
4) Adsorpsiyon temelleri ile doğal sistemlerde kolloidal taşınımını öğretir.
5) Bulanıklık ve bulanıklık gideriminde kolloidal sistmeleri açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel kimyadan bazı hatırlatmalar İlgili Konu Anlatım
2 Termodinamik İlgili Konu Anlatım
3 Kimyasal kinetik İlgili Konu Anlatım
4 Sulu çözelti Kimyası, asit baz tanımlamaları, konjuge sistemler, pH kavramı İlgili Konu Anlatım
5 Sulu Çözeltilerdeki Yaygın Denge İfadeleri, az çözünen tuzlar İlgili Konu Anlatım
6 Zayıf asitler ve zayıf bazlarda hidronyum ve hidroksil iyonu konsantrasyonları İlgili Konu Anlatım
7 Nötralleşme teorisi, titrasyon eğrileri, tampon çözeltiler İlgili Konu Anlatım
8 Ara Sınav İlgili Konu Anlatım
9 Çevre mühendisliği biyokimyası İlgili konu
10 Çevre Mühendisliği için biyokimya, enzimler, bazı organik maddelerin biyokimyası İlgili Konu Anlatım
11 Genel biyokimyasal yollar, aerobik ve anaerobik sistemlerin temel biyokimyası İlgili Konu Anlatım
12 Adsorpsiyon teorisi ve izotermler İlgili Konu Anlatım
13 Kolloidal Sistemler İlgili Konu Anlatım
14 Koagülasyon teorisi İlgili Konu Anlatım
15 Koagülasyon teorisi İlgili Konu Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar