DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Statiği 1 * IMZ   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Hakkı ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSMAİL HAKKI ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İSMAİL HAKKI ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders içeriğinde belirtilen konuların öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Genel bilgiler, basit izostatik sistemlerin sabit yüklere göre hesabı, kesit zorlarının hesabı, kesit zorları diyagramlarının çizilmesi, hareketli yüklere göre hesap, tesir çizgileri, ara mafsallı karma izostatik sistemlerin incelenmesi, izostatik sistemlerde yerdeğiştirme ve şekildeğiştirme hesapları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapı Mühendisliğinin amaçları, varsayımlar, yapı sistemleri ile dış etkilerin sınıflandırılması, temel tanımlar, yükler yok
2 Çubuk sistemlerde tanımlar, denge denklemleri, mesnet tepkilerinin hesabı, kesit zorları tanımları ve hesabı Önceki dersin tekrarı
3 Yapı sistemlerinde kesit zorları diyagramlarının çizimi Önceki dersin tekrarı
4 Genel halde kesit zorları diyagramlarının çizimi, gelişigüzel yayılı yükler Önceki dersin tekrarı
5 Ara mafsallı karma sistemler, gerber kirişler Önceki dersin tekrarı
6 Üç mafsallı sistemler, gergili sistemler Önceki dersin tekrarı
7 Kafes sistemler Önceki dersin tekrarı
8 Ara Sınav Önceki dersin tekrarı
9 Hareketli yükler için hesap, tesir çizgisi tanımlar Önceki dersin tekrarı
10 Basit sistemlerde tesir çizgilerinin çizimi ve kullanımı Önceki dersin tekrarı
11 Birleşik sistemlerde tesir çizgilerinin çizimi ve kullanımı Önceki dersin tekrarı
12 Yerdeğiştirme hesabına giriş, malzeme davranışı, iç kuvvet-şekil değiştirme bağıntıları Önceki dersin tekrarı
13 Virtüel iş teoremi ve yerdeğiştirme hesabına uygulanması Önceki dersin tekrarı
14 Virtüel iş teoremi ile dolu gövdeli ve kafes sistemlerde yerdeğiştirme hesabı Önceki dersin tekrarı
15 Kafes sistemler Önceki dersin tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki dersin tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Yapı Statiği, Cilt I, A. Çakıroğlu, E. Çetmeli, Beta Yayınları, 1995. Yapı Statiği, Cilt II, A. Çakıroğlu, E. Çetmeli, Beta Yayınları, 1995. Computer analysis of structural systems, J. F. Flemming, McGraw-Hill International Editions, 1989.