DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diferansiyel Denklemler * IMZ   217 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Rızkullah YERLİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN RIZKULLAH YERLİ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HÜSEYİN RIZKULLAH YERLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adi diferansiyel denklemlerin analitik ve sayısal çözüm yöntemleri hakkında bilgilendirme
Dersin İçeriği
Birinci mertebe ve birinci dereceden adi diferansiyel denklemler, Değişkenleri ayrılabilen diferansiyel denklemler, Homojen diferansiyel denklemler, Fonksiyonları lineer fakat homojen olmayan denklemler, Tam diferansiyel denklemler, Lineer diferansiyel denklemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ön bilgiler
2 Adi diferansiyel denklemler; Birinci mertebe ve birinci dereceden denklemler, Önceki dersin gözden geçirilmesi
3 Değişkenleri ayrılabilen denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
4 Değişkenleri ayrılabilen denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
5 Değişkenleri ayrılabilen denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
6 Homojen differential denklemler, Fonksiyonları lineer fakat homojen olmayan denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
7 Diferansiyel denklem çözümleri Önceki dersin gözden geçirilmesi
8 Ara sınav Sınav
9 Diferansiyel denklem çözümleri Önceki dersin gözden geçirilmesi
10 Diferansiyel denklem çözümleri Önceki dersin gözden geçirilmesi
11 Tam diferansiyel denklemler, İntegrasyon çarpanlı tam diferansiyel denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
12 Tam diferansiyel denklemler, İntegrasyon çarpanlı tam diferansiyel denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
13 Tam diferansiyel denklemler, İntegrasyon çarpanlı tam diferansiyel denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
14 Lineer ve Lineer türe indirgenebilen birinci mertebeden diferansiyel denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
15 Lineer ve Lineer türe indirgenebilen birinci mertebeden diferansiyel denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Bronson, R., DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Çeviri: H. H. Hacısalihoğlu, Nobel Kaplan, W., ELEMENTS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, Addison-Wesley