DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği 2 * IMZ   306 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mevlüt Sami AKÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel denklemlerin boru ve açık kanal akımlarına uygulanmasının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Gerçek akışkan akımı, Laminer ve türbülanslı akımlar, Sınır tabakası akımı, Akımda batmış cisimlere gelen kuvvetler, Boruda düzenli akım, Boru akımında energy kayıpları, Boru hatlarında pompa ve türbin kullanımı, Boru ağlarının hidrolik analizi, Boruda değişken akımlar, Denge bacası salınımı ve darbe basıncının analizi, Düzenli açık kanal akımı, Üniform akım, En iyi hidrolik kesit, Özgül enerji, Kritik derinlik, Özgül kuvvet, Hidrolik sıçramanın analizi, Yavaş değişen akımlar, Boyut analizi ve hidrolik benzerlik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gerçek akışkanların hareketi; Laminer ve türbülanslı akımların tanımı Yok
2 Akımda sınır tabakası, batmış cisimlere gelen kuvvetler, sekonder akım Önceki dersin gözden geçirilmesi
3 Borularda düzenli akımlar; hız profilleri ve enerji kayıpları Önceki dersin gözden geçirilmesi
4 Boru akımında yerel enerji kayıpları, Boru hattında pompa ve türbin kullanımı Önceki dersin gözden geçirilmesi
5 Boru hattı problemleri Önceki dersin gözden geçirilmesi
6 Boru ağlarının hidrolik analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi
7 Ara sınav
8 Ara Sınav
9 Su darbesinin analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi
10 Açık kanallarda düzenli akımlar; Temel bilgiler, Üniform akımın hesabı Önceki dersin gözden geçirilmesi
11 Açık kanalda en iyi hidrolik kesit, Özgül enerji Önceki dersin gözden geçirilmesi
12 Kritik derinlik, Kritik derinlikten geçiş, Özgül kuvvet, Hidrolik sıçramanın analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi
13 Kanalda dalga yayılması, Yavaş değişen akımlar Önceki dersin gözden geçirilmesi
14 Yavaş değişen akım profillerinin hesabı Önceki dersin gözden geçirilmesi
15 Boyut analizi ve hidrolik benzerlik Önceki dersin gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Streeter, V.L., Wylie, E.B., FLUID MECHANICS, McGraw-Hill Kırkgöz, M.S., AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, Kare Yayınları Sümer, B.M., Ünsal, İ., Bayazıt, M., HİDROLİK, Birsen Yayınevi