DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İçmesuyu Tesisleri * IMS   407 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan SEÇKİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NESLİHAN SEÇKİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NESLİHAN SEÇKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerleşim yerlerinde yaşayan insanların su ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyacın kaynağından yerleşim yerine gelinceye kadar gerekli inşaat yapılarının hesabını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Nüfus tahmin yöntemleri, İçme suyu ihtiyacını belirleme, yüzeysel ve yeraltı suyu temini, depo, pompa, maslak yeri belirleme, şebeke tasarım yöntemleri, ölü nokta yöntemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nüfus tahmin yöntemleri, Ders notunun gözden geçirilmesi
2 İçme suyu ihtiyacını belirleme Ders notunun gözden geçirilmesi
3 yüzeysel ve yeraltı suyu temini Ders notunun gözden geçirilmesi
4 yüzeysel ve yeraltı suyu temini Ders notunun gözden geçirilmesi
5 depo, pompa, maslak yeri belirleme, Ders notunun gözden geçirilmesi
6 depo, pompa, maslak yeri belirleme, Ders notunun gözden geçirilmesi
7 depo, pompa, maslak yeri belirleme, Ders notunun gözden geçirilmesi
8 Arasınav Sınav hazırlama
9 Hazne İşletme Çalışması Ders notunun gözden geçirilmesi
10 Şebeke Tasarım yöntemleri Ders notunun gözden geçirilmesi
11 Şebeke Tasarım yöntemleri Ders notunun gözden geçirilmesi
12 Ölü nokta yöntemi Ders notunun gözden geçirilmesi
13 Ölü nokta yöntemi Ders notunun gözden geçirilmesi
14 Problem Çözümleri Ders notunun gözden geçirilmesi
15 Problem Çözümleri Ders notunun gözden geçirilmesi
16-17 Dönem sonu sınavı Sınav hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar