DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Hidroloji * IMS   409 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatice ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su kaynaklarının planlanması, yönetimi ve işletilmesi
Dersin İçeriği
Yerkürede suyun oluşumunu, dağılımını,yerüstünde ve altındaki hareketini, özelliklerini zamanla değişiminin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yeryüzünde suyun dağılımı ve hidrolojik çevrim Hidroloji
2 Hidolojinin tarihçesi ve konuları Önceki ders tekrarı
3 Mühendislikte hidroloji ve Sistem kavramı Önceki ders tekrarı
4 Hidrometeorolojik (İklimsel) Faktörler Önceki ders tekrarı
5 Yağış Analizi Önceki ders tekrarı
6 Havzalar Önceki ders tekrarı
7 Havzaların karakteristk özellikleri Önceki ders tekrarı
8 Ara Sınav Önceki ders tekrarı
9 Yüzeysel akış Önceki ders tekrarı
10 Akarsu morfolojisi Önceki ders tekrarı
11 Yeraltısuyu akımı Önceki ders tekrarı
12 Taşkın Öteleme hesap yöntemleri Önceki ders tekrarı
13 Hazneler Önceki ders tekrarı
14 Hazne kapasitesini belirleme hesapları Önceki ders tekrarı
15 Bir hidrolojik yapının tasarımı Önceki ders tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar