DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 1 * IMZ   101 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Hamza TANRIKULU
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ HAMZA TANRIKULU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ALİ HAMZA TANRIKULU1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ALİ HAMZA TANRIKULU2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ALİ HAMZA TANRIKULU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Limit ve türev kavramları ve bu kavramların mühendislikte uygulamalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Yüksek Matematik konuları, bunların Mühendislik Uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reel Sayılar, Reel Sayılar Ekseni, Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Kartezyen Koordinatlar, Bir Denklem ya da Eşitsizliğin Grafiği Ders Notu
2 Fonksiyonlar, Fonksiyonların Grafiği, Tek ve Çift Fonksiyonlar, Bileşik Fonksiyonlar, Parçalı Fonksiyonlar Ders Notu
3 Trigonometrik Fonksiyonlar, Toplama Formülleri, Sinüs ve Cosinüs Kuralı Ders Notu
4 Limit, Bir Fonksiyonun Limiti, Limit Kuralları ile Limit Alma, Tek Yönlü Limitler Ders Notu
5 Polinom ve Rasyonel Fonksiyonların Limiti, Sonsuz Limit, Sonsuzda Limit Ders Notu
6 Bir Noktada Süreklilik, Sağdan ve Soldan Süreklilik, Bir Aralıkta Süreklilik, Sürekli Fonksiyonlar Ders Notu
7 Türev, Teğet Doğru ve Anlık Hız Problemi, Bir Fonksiyonun Değişim Oranı Ders Notu
8 Arasınav Sınav
9 Kuvvet Kuralı, Diğer Türev Kuralları, Bileşik Fonksiyonların Türevi, Zincir Kuralı Ders Notu
10 Kapalı Fonksiyonların Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler, Kapalı Fonksiyonlarda Yüksek Mertebeden Türevler Ders Notu
11 Birebir Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonların Özellikleri, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Ders Notu
12 Üstel Fonksiyon, Üstel Fonksiyon Kuralları, Logaritma Fonksiyonu, Logaritma Kuralları, Üstel ve Logaritma Fonksiyonlarının Türevleri, Logaritmik Türev Ders Notu
13 Hiperbolik Fonksiyonlar, Ters Hiperbolik Fonksiyonlar, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Bir Fonksiyonun Ekstremum Değerleri Ders Notu
14 Birinci Türev Testi, İkinci Türev Testi, Bir Fonksiyonun Bükeyliği, Büküm Noktaları, Eğik Asimptot, Grafik Çizimi Ders Notu
15 Maksimum ve Minimum Problemleri, Belirsiz Şekiller, Hospital Kuralı Ders Notu
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. STEWART, J., Kalkülüs Diferansiyel ve İntegral Hesap Kavram ve Kapsam. Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 990 s.