DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet 1 * IMZ   207 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Rızkullah YERLİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN RIZKULLAH YERLİ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.HÜSEYİN RIZKULLAH YERLİ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şekil değiştirebilen katı cisimlerin mekanik özelliklerinin tanıtılması, bu tip cisimlerin birbirileri ile etkileşiminin incelenerek boyutlandırılması.
Dersin İçeriği
Genel Bilgiler:Mukavemetin tanımı, ilkeleri ve konuları. Cisimlerin mekanik özellikleri. Kesit tesirleri: Düzlemsel ve üç boyutlu taşıyıcı sistemler. Normal Kuvvet Hali: Eksenel yük etkisindeki izostatik taşıyıcı sistemlerin analiz ve tasarımı. Eksenel yük etkisindeki hiperstatik taşıyıcı sistemlerin analiz ve tasarımı. Sıcaklık değişiminin izostatik ve hiperstatik taşıyıcı sistemlere etkisinin incelenmesi Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: Tek Eksenli Gerime Durumu. İki ve Üç Eksenli Gerilme Durumu. Tek ve İki Eksenli Şekil Değiştirme Durumu. Üç Eksenli Şekil Değiştirme Durumu, Genel Bünye Denklemleri Kırılma Hipotezleri: En Büyük Normal Gerilme ve En Büyük Kayma Gerilmesi Hipotezleri Basit Burulma Hali: Dairesel kesitli çubukların burulması. Gerilme dağılımı, boyutlandırma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Bilgiler:Mukavemetin tanımı, ilkelerive konuları. Cisimlerin mekanik özellikleri Okuma
2 Kesit tesirleri: Düzlemsel taşıyıcı sistemler Okuma
3 Kesit tesirleri: Düzlemsel taşıyıcı sistemler (devam) Okuma
4 kesit tesirleri: Üç boyutlu taşıyıcı sistemler Okuma
5 Normal Kuvvet Hali: Eksenel yük etkisindeki izostatik taşıyıcı sistemlerin analiz ve tasarımı Okuma
6 Normal Kuvvet Hali: Eksenel yük etkisindeki hiperstatik taşıyıcı sistemlerin analiz ve tasarımı Okuma
7 Normal Kuvvet Hali: Sıcaklık değişiminin izostatik ve hiperstatik taşıyıcı sistemlere etkisinin incelenmesi Okuma
8 Ara Sınav Sınav
9 Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: Tek Eksenli Gerime Durumu Okuma
10 Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: İki ve Üç Eksenli Gerilme Durumu Okuma
11 Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: Tek ve İki Eksenli Şekil Değiştirme Durumu Okuma
12 Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: Üç Eksenli Şekil Değiştirme Durumu, Genel Bünye Denklemleri Okuma
13 Kırılma Hipotezleri: En Büyük Normal Gerilme ve En Büyük Kayma Gerilmesi Hipotezleri Okuma
14 Basit Burulma Hali: Dairesel kesitli çubukların burulması. Gerilme dağılımı, boyutlandırma Okuma
15 Basit Burulma Hali: Dairesel kesitli çubukların burulması. Gerilme dağılımı, boyutlandırma Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Mukavemet, Cilt I-II, Mehmet OMURTAG Cisimlerin Mukavemeti, Cilt I-II, Mehmet BAKİOĞLU Cisimlerin Mukavemeti, Mustafa İNAN