DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidroloji IMZ   216 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatice ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su bilimi olan hidrolojinin, su kaynakarı mühendisliğinin ele aldığı konulara temel teşkil ettiğini öğretmek.
Dersin İçeriği
Yerkürede suyun oluşumunun, dağılımının, hareketinin, özelliklerinin ve bu özelliklerin zamanla değişiminin ve çevre ile olan ilişkisinin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hidrolojinin Tanımı ve Önemi. Yerkürede su döngüsü ve su miktarı
2) Yağışların ölçülmesi, ortalama yağış yüksekliğinin hesaplanması
3) Su yüzeyinden buharlaşmanın hesaplanması.
4) Baraj gölünden sızma hesabı ve bitki su ihtiyaçlarının belirlenmesinde gerekli evapotranspirasyon hesapları.
5) Yer altı suyu ve yeraltı suyunun bölgeleri.
6) Yer altı Suyu Akımı Kuyu hidroliği ve su temini
7) Akarsu Akımları Akım ölçümleri, akarsu en kesitinde debi hesabının öğrenilmesi
8) Yüzeysel Akış Akarsu havzasının özellikleri
9) Hidrograf analizi Hidrografın elemanları, dolaysız akış, taban akışı
10) Hidrograf analizi Birim hidrograf teorisi
11) İstatistiğin Hidrolojide Uygulamaları Olasılık teorisi, Risk
12) İstatistiğin Hidrolojide Uygulamaları Hidrolojide kullanılan dağılımlar ve uygulamalar
13) İstatistiğin Hidrolojide Uygulamaları Taşkın frekans analizi Regresyon ve korelasyon analizi
14) Örnek çözümleri
15) Dönem Sonu Sınavı