DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Dinamiği IMS   436 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zemin dinamiği ile ilgili problemleri anlamak.
Dersin İçeriği
Depremlerin Oluşumu, Tek ve Çok Serbestlik Dereceli Titreşimler, Zeminlerde Dalga Yayılımı, Dinamik Zemin Parametreleri, Dinamik Yükler Altında Zeminlerin Davranışı, Sıvılaşma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Depremlerin oluşumu hakkında bilgi sahibi olunur.
2) Titreşim teorisi hakkında bilgi sahibi olunur.
3) Dinamik yükler hakkında bilgi sahibi olunur.
4) Zeminlerin dinamik davranışı hakkında temel bilgilere sahip olunur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Depremlerin Oluşumu, Titreşimler, Tek ve Çok Dereceli Sistemler Ders Notları
2 Zeminlerde Dalga Yayılımı Ders Notları
3 Depremler Ders Notları
4 Dinamik Zemin Parametreleri Ders Notları
5 Dinamik Toprak Basınçları Ders Notları
6 Zeminlerin Dinamik Yükler Altındaki Davranışları Ders Notları
7 Sıvılaşma Ders Notları
8 Ara Sınav Ders Notları
9 Sıvılaşma Analizleri Ders Notları
10 Zemin Büyütmesi Ders Notları
11 Makale İncelemesi Ders Notları
12 Makale İncelemesi Ders Notları
13 Makale İncelemesi Ders Notları
14 Makale İncelemesi Ders Notları
15 Final Sınavı Ders Notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar