DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statik IMZ   106 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haci Murat ARSLAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HACİ MURAT ARSLAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HACİ MURAT ARSLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine mühendislik mekaniği temel bilgilerini vermek, mühendislik problemlerini mekanik ilkeleri çerçevesinde çözme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Temel mekanik bilgisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vektörel işlemleri bilir
2) Temel mekanik bilgisine sahip olur
3) Mekanik düşünme yeteneğine sahip olur
4) Ileri mekaniğe hazırlık yapar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mekanik nedir yok Tartışma
2 Mekanik nedir Önceki konuların tekrarı Tartışma
3 Önemli vektörel büyüklükler Önceki konuların tekrarı Tartışma
4 Rijit cisimleri dengesi Önceki konuların tekrarı Tartışma
5 Rijit cisimleri dengesi Önceki konuların tekrarı Tartışma
6 Taşıyıcı sistemlerin mekaniği Önceki konuların tekrarı Tartışma
7 Taşıyıcı sistemlerin mekaniği Önceki konuların tekrarı Tartışma
8 Ara Sınav Önceki konuların tekrarı Yazılı Sınav
9 Taşıyıcı sistemlerin mekaniği Önceki konuların tekrarı Tartışma
10 Sürtünme kuvvetleri Önceki konuların tekrarı Tartışma
11 Yayılı kuvvetler Önceki konuların tekrarı Tartışma
12 Yayılı kuvvetler Önceki konuların tekrarı Tartışma
13 Yayılı kuvvetler Önceki konuların tekrarı Tartışma
14 Virtüel iş Önceki konuların tekrarı Tartışma
15 Virtüel iş Önceki konuların tekrarı Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki konuların tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notları Statik (Beer and Jonston) statik(Mehmet Bakioğlu)