DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Yönetimi IMZ   310 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÖZDE ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiGÖZDE ÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnşaat sektöründe yönetim ile ilgili kavramların açıklanması
Dersin İçeriği
Yönetim ile ilgili kavramlar, inşaat mühendisliği ile ilgili yasal düzenlemeler, fizibilite, arsa ve yer seçimi, projelerin hazırlanması, ruhsat, keşif, kaynak analizi, birim fiyat analizi, metraj, sözleşme, ihale, iş programı, şantiye organizasyonu, hakediş, yapı üretiminin denetimi, kabul işlemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnşaat yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
2) İnşaat sektörüyle doğrudan ilgili yasal düzenlemeleri açıklar.
3) İnşaata hazırlık aşamasında yürütülen çalışmaları belirtir.
4) Metraj hesaplarını öğrenir ve uygular.
5) Maliyet analizleri ve fiyatlandırma metotlarını uygular.
6) İhale sürecini açıklar..
7) Şantiye organizasyonunu öğrenir.
8) İş programlarının önemini ve metodlarını öğrenir. İş programı uygulayabilir.
9) Özel ve kamuya ait inşaatların denetim yöntem ve ilkelerini açıklar.
10) İlgili mevzuat çerçevesinde hakediş hazırlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel tanımlar Okuma Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Yasal düzenlemeler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Fizibilite, arsa ve yer seçimi, projelerin hazırlanması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Ruhsat ve keşif Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Kaynak analizi, birim fiyat analizi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Metraj Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Metraj Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Okuma Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 İş pragramları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 İş programları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Sözleşme Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İhale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 İhale, şantiye organizasyonu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Hakediş düznlenmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Yapı üretiminin denetimi ve yapıların kabulü Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar