DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği 1 IMP   401 7 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mevlüt Sami AKÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akışkanlar mekaniği uygulamaları ile ilgili bir mühendislik projesi yapma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Her öğrenci danışmanıyla birlikte belirlediği akışkanlar mekaniği uygulamaları ile ilgili bir konuda proje yapıp rapor halinde sunacak ve jüri önünde savunacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler farklı sulama sistemleri için boyutlandırma esaslarını öğrenebileceklerdir.
2) Öğrenciler hidrolik mühendisliği uygulamalarını yapma becerisini kazanabilecektir..
3) İçmesuyu haznelerinin ve su şebekelerinin hesap ve teşkili esaslarını öğrenebilecektir.
4) Atıksu ve yağmur suyu sistemlerini projelendirme becerisi kazanabilecektir.
5) Öğrenciler su ihtiyacını belirleyerek su alma yapısını projelendirebilecektir.
6) Öğrenciler akarsu morfolojisinin hesaplanması ve modellenmesini öğrenebilecektir.
7) HEC-Ras kullanarak düzenli ve düzensiz akım profili hesaplayabilecektir.
8) Dalga kıran tasarımı yapabileceklerdir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje konusunun belirlenmesi yok Anlatım
2 Literatür tarama Önceki ders tekrarı Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Literatür tarama Önceki ders tekrarı Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
4 Proje konusu ile ilgili anlatım Önceki ders tekrarı Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
5 Projelerin öğrencilere dağıtımı Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
7 Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma Önceki ders tekrarı Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Önceki ders tekrarı Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
9 Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma Önceki ders tekrarı Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
10 Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma Önceki ders tekrarı Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Projelerin kontrolü Önceki ders tekrarı
12 Projelerin kontrolü Önceki ders tekrarı Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
13 Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma, tez yazımı Önceki ders tekrarı Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Tasarım ve geliştirme için serbest çalışma, tez yazımı Önceki ders tekrarı Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Tez ve rapor teslimi Önceki ders tekrarı Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki ders tekrarı Proje / Tasarım
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar