DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geoteknik 1 IMP   403 7 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı temel geoteknik bilgilerin kullanılarak gerçek bir geoteknik yapının analiz ve tasarımının yapılmasıdır.
Dersin İçeriği
Geoteknik mühendisliğinde sıralanan konuları içerebilecek bir tasarım projesinin hazırlanması: Sığ temeller, oturma analizi, derin temeller, derin kazılar, şev stabilitesi, zemin iyileştirmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli teorik bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanır.
2) Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
3) İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında bilgi verilmesi Yok Anlatım
2 Geoteknik proje seçimi Kaynak kitaplar
3 Geoteknik analiz ve tasarım yöntemleri hakkında bilgi verilmesi Kaynak kitaplar
4 Bilgisayar programının öğrenilmesi Kaynak kitaplar
5 Bilgisayar programının öğrenilmesi Kaynak kitaplar
6 Bilgisayar programının öğrenilmesi Kaynak kitaplar
7 Bilgisayar programının öğrenilmesi Kaynak kitaplar
8 Projenin hazırlanması Kaynak kitaplar
9 Hesaplamalar ve Çözümler Kaynak kitaplar
10 Hesaplamalar ve Çözümler Kaynak kitaplar
11 Hesaplamalar ve Çözümler Kaynak kitaplar
12 Hesaplamalar ve Çözümler Kaynak kitaplar
13 Hesaplamalar ve Çözümler Kaynak kitaplar
14 Hesaplamalar ve Çözümler Kaynak kitaplar
15 Raporlama ve sunum Kaynak kitaplar
16-17 Raporlama ve sunum Kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar