DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baraj Tasarımı IMS   404 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatice ÇAĞATAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Baraj hazne tasarımı.
Dersin İçeriği
Baraj çeşitleri ve yapılma amaçları. Barajların hidrolik tasarımı. Baraj hazne kapasitesinin ve yüksekliğinin belirlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Baraj çeşitleri ve yapılış amaçları
2) Hazne kısımları
3) Ölü hacmin hesaplanması
4) Aylık, yıllık ortalama akımın ve aylık ortalama ihtiyaç akımının belirlenmesi
5) Aktif hacmin hesaplanması
6) Taşkın ötelenmesi ve taşkın hacminin belirlenmesi
7) Hava payının ve baraj yüksekliğinin hesaplanması
8) Dolusavak tasarımı
9) Dolusavak hidrolik profilinin çizilmesi
10) Enerji kırıcı havuzun seçimi ve tasarımı
11) Toprak dolgu barajlar için şev stabilitesi analizi
12) Kemer baraj gövde enkesitinin belirlenmesi
13) Baraj gövdesi enkesitinin ölçekli çizimi
14) Barajn ölçekli plan görünümünün topğrafik harita üzerinde çizimi
15) Genel tekrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Baraj çeşitleri ve yapılış amaçları Su yapıları-2
2 Hazne kısımları Su yapıları-2 dersi
3 Ölü hacmin hesaplanması Su yapıları-2 dersi
4 Aktif hacmin hesaplanması Su yapıları-2 dersi
5 Taşkın ötelenmesi ve taşkın hacminin belirlenmesi İleri Hidroloji dersi
6 Hava payının ve baraj yüksekliğinin hesaplanması Su yapıları-2 dersi
7 Dolusavak tasarımı Su yapıları-2 dersi
8 Ara Sınav İlk 7 Bölüm
9 Dolusavak hidrolik profilinin çizilmesi Su yapıları-2 dersi
10 Enerji kırıcı havuzun seçimi ve tasarımı Su yapıları-2 dersi
11 Toprak dolgu barajlar için şev stabilitesi analizi Su yapıları-2 dersi
12 Kemer baraj gövde enkesitinin belirlenmesi Su yapıları-2 dersi
13 Baraj gövdesi enkesitinin ölçekli çizimi Autocad programı
14 Barajn ölçekli plan görünümünün topğrafik harita üzerinde çizimi Su yapıları-2 dersi
15 Genel tekrar Bütün konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar