DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çelik Yapı Tasarımı IMS   406 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Beytullah TEMEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1) yapısal çelik malzemesine ait temel bilgileri tanımlayabilecektir, 2) yük durumu verili birleşim detaylarının tasarımını yapabilecektir, 3) çekme çubuklarının ve bu tip elemanlarda yapılan ek detayları
Dersin İçeriği
Çelik Yapılar dersi öğrencilere; Çelik Yapı elemanlarının davranışını anlamalarını, çelik yapı elemanlarının ve birleşimlerin emniyet gerilmeleri yöntemine göre tasarımını öğrenmelerini amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapısal çelik malzemesine ait temel bilgileri öğrenecekler.
2) Çelik çatı sistem elemanlarını tanıma.
3) Çelik yapı elemanlarına etkiyen yüklerin tanımlanması
4) çelik yapıların elemanlarının tasarım yüklerini hesaplayabilecektir
5) Çelik yapılarda kullanılan birleşimlerin sınıflandırılması
6) çelik yapılar yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olma
7) Makas çekme çubuklarının tasarımı
8) Makas basınç çubuklarının tasarımı
9) Makas düğüm noktası detay hesapları
10) Makas düğüm noktası detay çizimleri
11) Çelik kolonlarının hesabı
12) Temellerde ankraj hesabı
13) çelik yapıların tasarımını yapabilecektir.
14) Çelik yapı elemanlarının hesap sonuçlarının raporlanması
15) Çelik yapı elemanlarının hesap sonuçları dikkate alınarak çizim üretilmesi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapısal çelik malzemesine ait temel bilgileri Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
2 Kafes kirişleri tanıma ve sınıflama Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
3 Çelik çatı sistemleri Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
4 Çelik çatı sistemleri Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
5 Eksenel basınç ve eğilme etkisindeki çubuklar Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
6 Çelik çatı sistemlerin Bilgisayar modellenmesi (SAP 2000) Ders notlarında ilgili bölüm Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
7 Çelik çatı sistemlerin Bilgisayar modellenmesi (SAP 2000) Ders notlarında ilgili bölüm Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav yok
9 Mafsallı Kolon Ayakları tasarımı Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
10 Ankastre Kolon Ayakları tasarımı Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
11 Kolon Ayakları tasarım hesabı Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
12 Detay hesapları ve çizimleri Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
13 Detay hesapları ve çizimleri Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
14 Makas düğüm noktası detay hesapları ve çizimleri Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
15 Makas düğüm noktası detay hesapları ve çizimleri Ders notlarında ilgili bölüm Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar