DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 IMZ   102 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Hamza TANRIKULU
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ HAMZA TANRIKULU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ALİ HAMZA TANRIKULU1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ALİ HAMZA TANRIKULU2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ALİ HAMZA TANRIKULU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İntegral Kavramı ve bu kavramın mühendislikte uygulamalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Yüksek Matematik konuları, bunların Mühendislik Uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler dizilerin ve serilerin yakınsaklığını ve kuvvet serilerinin yakınsaklık aralığını bulacaktır.
2) Öğrenciler üç boyutlu uzayda ve düzlemde vektör cebrini kullanma ve düzlem ,doğru denklemlerini yazma becerisi kazanacaktır.
3) Öğrenciler çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarını anlama, kısmi türev hesaplama becerisi kazanacaktır.
4) Öğrenciler teğet düzlem, yönlü türev ve gradyen bulma; ekstremum problemlerini ikinci türev testi ile çözme becerisi kazanacaktır.
5) Öğrenciler İki katlı integralleri çözme, alan ve hacim hesabında iki katlı integralleri kullanacaktır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diferansiyel, Ters Türev, Belirsiz İntegral, Belirsiz İntegralin Özellikleri Ders Notu Anlatım
2 İntegral Teknikleri, Basit Elemanlara Ayırma, Değişken Dönüşümü, Kısmi İntegral Yöntemi Ders Notu Anlatım
3 Bazı Trigonometrik İfadelerin İntegralleri, Bazı Trigonometrik İfadelerle Değişken Dönüşümü, Bazı Köklü İfadelerin İntegralleri Ders Notu Anlatım
4 Rasyonel Fonksiyonların İntegrali, Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi Ders Notu Anlatım
5 Belirli İntegral, Riemann Toplamı, Belirli İntegralin Hesabı, Bir Eğri Altındaki Alanın Hesabı Ders Notu Anlatım
6 Belirli İntegralin Bazı Özellikleri, Parçalı Sürekli Fonksiyonların Belirli İntegrali Ders Notu Anlatım
7 Belirli İntegralde Değişken Dönüşümü, Belirli İntegralde Kısmi İntegral Yöntemi Ders Notu Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notu Anlatım
9 Belirli İntegral ile Alan Hesabı, İki Eğri Arasında Kalan Alanların Hesabı Ders Notu Anlatım
10 Arasınav Ders Notu Yazılı Sınav
11 Hacim Hesabı, Dönel Cisimlerin Hacimleri, Dönel Cisim Olmayan Bazı Cisimlerin Hacmi Ders Notu Anlatım
12 Ortalama Değer Teoremi, Eğri Uzunluğunun Hesabı, Dönel Cisimlerin Yüzey Alanı Ders Notu Anlatım
13 Üç Boyutlu Koordinat Sistemi, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonlar Ders Notu Anlatım
14 Kısmi Türevler, Yüksek Mertebeden Kısmi Türevler, Toplam Diferansiyel, Bileşik Fonksiyonların Türevi, Kapalı Fonksiyonların Türevi Ders Notu Anlatım
15 İki Katlı İntegral, İki Katlı İntegralin Hesabı, İki Katlı İntegralin Özellikleri, İki Katlı İntegral ile Alan Hesabı Ders Notu Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. STEWART, J., Kalkülüs Diferansiyel ve İntegral Hesap Kavram ve Kapsam. Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 990 s.