DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Çizim JZ   124 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeoloji Mühendisliği öğrencilerine, Autocad yazılım paketinin temel kullanımını, iki boyutlu çizim tekniklerini ve ders kapsamında üç boyutlu çizimleri ve animasyonları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Mühendislik projelerinin farklı aşamalarında tasarım ve yapımı için temel yazılım uygulamalarının kullanımına giriş. Nesne oluşturma, nesnelerin düzenlenmesi, yüzey modellemesi, yapı modellemesi, coğrafi ve yapı bilgileri veri tabanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2) Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3) Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4) Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5) Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6) Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8) Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Autocad'e Giriş; dijital ortamda çizimler oluşturulması, çalışma ekranının tanımlanması, diğer çalışma ayarlarının yapılması Autocad için literatüre çalışması
2 Nesneleri tanımlama; Nesneler arasında bir mesafe oluşturma, nesneleri budama, genişletmek, kırmak ve birleştirmek Önceki dersin ödevlerinin yapılması
3 Çizim Organizasyonu ve Taleplere göre düzenleme; Komutlar, nesne alanının hesaplanması nesnenin özelliklerini değiştirme, katmanları kullanımı Önceki dersin ödevlerinin yapılması
4 Açıklamalar; Metin ile Çalışma: metin stilleri, metin ayarları ve çok satırlı metin Önceki dersin ödevlerinin yapılması
5 Nesnelerin saklanması ve izole edilmesi; tutamak komutu ile çalışma Önceki dersin ödevlerinin yapılması
6 Şablon İçeriği Oluşturma; Nesnelerin saklanması ve izole edilmesi Önceki dersin ödevlerinin yapılması
7 Nesneler üzerinde işlem yapılması; Kopyalama, Taşıma, Aynalama ve Döndürme, döndürme referans açılarının kullanımı, dizilerin tanımlanması ve kullanılması, seçim seti yöntemlerinin kullanımı Önceki dersin ödevlerinin yapılması
8 Ara Sınav Önceki derslerin tekrarı
9 Ek Çizim Nesneleri oluşturmak; çoklu çizgilerle çalışmak Önceki dersin ödevlerinin yapılması
10 Yerleşim Düzeni ve Görünürlük; Katmanlar oluşturma ve yönetme Önceki dersin ödevlerinin yapılması
11 Temel Çizimler oluşturma; çizim komutları ile geometri oluşturulması, nesne yakalama düzeni içinde çalışma, kutupsal yakalama düzeni içinde çalışma Önceki dersin ödevlerinin yapılması
12 Yazdırma ve baskı alma; sayfa düzeninin tanımlanması Önceki dersin ödevlerinin yapılması
13 Ölçülendirme; oluşturun Boyutlar, boyut stilleriyle çalışma Önceki dersin ödevlerinin yapılması
14 3 boyutlu çizim; 2 boyuttan 3 boyutlu çizime geçme, 3 boyutlu nesnelerle çalışma. Önceki dersin ödevlerinin yapılması
15 Animasyon oluşturma Önceki dersin ödevlerinin yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar