DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve genel terminoloji, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
2 Yer kabuğundaki bölgesel ölçekteki yapısal elementler, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
3 Litosfer, astenosfer, kabuk, manto. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
4 Mağmatik Kayaçların yapı özellikleri, Granit tektoniği, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
5 Jeosenklinaller, Orojenler, Kalkanlar, Platformlar, Bloklar, Havzalar, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
6 Alfred Wegener in kıtasal yayılma hipotezi, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
7 Levha tektoniği kavramı, Levha sınırları, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
8 Ara Sınav Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması
9 Diverjan levha sınırları, okyanusal sırtlar, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
10 ofiyolit ve ofiyolitik melanj, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
11 Ada yayları, magmatik yay, volkanik yay, Kıtasal riftler, pasif kıta kenarlarının evrimi, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
12 Yaklaşan levha sınırları, Transform levha sınırları, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
13 Transform faylar ve doğrultu atımlı faylar, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
14 Sismik özellikler, depremler, tsunamiler, Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
15 Orojenik kuşakların genel özellikleri, Anadolunun Tektonik Evrimi. Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar