DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tektonik JZ   220 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yer kabuğunun şekillenmesinde rol oynayan tektonik olaylar ve kuvvetler ile bu kuvvetlerin kayaçlar üzerindeki etkilerini anlamak. Bu çerçevede doğada görülen yapısal jeolojik unsurları yorumlayabilme becerisini kazanmak. Yer kabuğunda levha hareketleri ve depremlerin oluşumu hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrencinin levha tektoniği teorisi ve litosferik levha hareketleri ve bu hareketleri sonucunda gelişen olayların teorik bilgilerini daha iyi anlama olanağını sağlamak. Hazırlanan Jeolojik haritalardan tektonik yorum yapabilme becerisini kazanmak.
Dersin İçeriği
Giriş ve genel terminoloji, yer kabuğundaki bölgesel ölçekteki yapısal elementler, Litosfer, astenosfer, kabuk, manto. Mağmatik Kayaçların yapı özellikleri, Granit tektoniği, Jeosenklinaller, Orojenler, Kalkanlar, Platformlar, Bloklar, Havzalar, Alfred Wegener in kıtasal yayılma hipotezi, Levha tektoniği kavramı, Levha sınırları, Diverjan levha sınırları, okyanusal sırtlar, ofiyolit ve ofiyolitik melanj, Ada yayları, magmatik yay, volkanik yay, Kıtasal riftler, pasif kıta kenarlarının evrimi, Yaklaşan levha sınırları, Transform levha sınırları, Transform faylar ve doğrultu atımlı faylar, Sismik özellikler, depremler, tsunamiler, Orojenik kuşakların genel özellikleri, Anadolunun Tektonik Evrimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeryüzünde kayaçlara etki eden kuvvetleri kavrar.
2) Tektonik kuvvetler neticesinde kayaçlarda meydana gelen önemli deformasyonların özelliklerini kavrar.
3) Yer kabuğundaki levhaların hareket mekanizmalarını daha iyi kavrar.
4) Jeosenklinal kavramını ve özelliklerini kavrar.
5) Levha Tektoniği kavramı ve yer kabuğunu oluşturan önemli levhalar ve kalkanları tanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)