DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeokimya JZ   305 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünya ve evrendeki elementlerin oluşumu, Elementlerin kayaçlardaki dağılımı, davranışları, jeolojik olayların kimyasal yöntemlerle incelenmesini, maden yataklarının oluşumu sırasındaki kimyasal reaksiyonların anlaşılması, Verilen herhangi bir mineral parajenezinin duraylılık alanlarını hesaplayabilmesi, amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Elementler: Genel bilgiler, peryodik tablo, elementlerin kökeni,yıldızların gelişimi, hidrojen yanması, büyük patlama, elementlerin jeokimyasal sınıflandırılması, İyon yarıçapı, kimyasal bağlar, koordinasyon prensibi, iyonik potansiyel, yer değiştirme, Meteoritler: Termodinamik; Sistem, termodinamiğin 1. ve 2. Yasaları, Mineral Duraylılık Diyagramları, İzotop ders anlatımı, uygulamalar yöntemi ile anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeryuvarının tüm katmanlarının mineralojik ve kimyasal bileşimlerini tanımlayabilir
2) Minerallerin oluşum nedenlerini sıralayabilir ve gerekli kimyasal reaksiyonları yazabilir.
3) Verilen herhangi bir mineral parajenezinin duraylılık alanlarını hesaplayabilir, oluşum koşullarını yorumlayabilir ve sonuçları grafiksel olarak sunabilir.
4) İzotop kavramını ve uygulamalarını bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)