DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Mekaniği II JZ   316 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zeminlerin kompaksiyon, konsolidasyon, tek eksenli, üç eksenli ve kesme kutusu dayanım özelliklerin belirlenmesini, taşıma gücü ve oturma hesaplarının yapılmasını öğretmek.
Dersin İçeriği
Zeminlerin kompaksiyon özellikleri, zeminlerin tek eksenli ve üç eksenli (konsolidasyonsuz drenajsız, konsolidasyonlu drenajsız, konsolidasyonlu drenajlı), direk kesme dayanımı (konsolidasyonsuz drenajsız, konsolidasyonlu drenajsız, konsolidasyonlu drenajlı), konsolidasyon, zeminlerin taşıma gücü, oturma hesaplamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proktor deneyleri ile zeminlerin kompaksiyon özellikerini belirler ve yorumlar
2) Tek eksenli, üç eksenli ve kesme kutusu dayanım parametrelerini ilgili deney ve hesaplarını yaparak belirler ve yorumlar.
3) Konsolidasyon deneyi ile zeminlerin önkonsolidasyon basıncını, konsolidasyon derecesini, konsolidasyon katsayılarını ve zemin hafizasını belirler ve bunları uygulamalarda kullanıp yorumlar.
4) Taşıma gücü ve oturma hesaplarını yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zeminlerde kompaksiyon, Maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su içeriği Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
2 Doku (Fabrik), Kompaksiyon ilişkisi, Kompaksiyon-Konsolidasyon farkı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
3 Zeminlerin tek eksenli dayanımı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
4 Zeminlerin kesme dayanımı, UU, CU ve CD Kesme dayanımları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
5 Zeminlerin üç eksenli dayanımı, UU, CU ve CD üç eksenli dayanımlar Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
6 Üç eksenli, Tek eksenli ve Kesme dayanım farkları, Uygulama koşulları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
7 Zeminlerin konsolidasyonu, konsolidasyon derecesi, ön konsolidasyon basıncı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
8 Ara Sınav Sınava kadar işlenen konuların çalışılması
9 Zeminlerin aşırı konsolidasyonu ve oluşum nedenleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
10 Konsolidasyon katsayıları (Cc, Cv, Mv, av) Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
11 Log-zaman yöntemi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
12 Karekök-zaman yöntemi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
13 Zemin deneylerinin geçerlilik şartları, proje ve arazi şartlarına göre tercih durumları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
14 Zeminlerde taşıma gücü hesapları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
15 Zeminlerde oturma hesapları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava kadar işlenen konuların çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar