DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zeminlerde kompaksiyon, Maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su içeriği Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
2 Doku (Fabrik), Kompaksiyon ilişkisi, Kompaksiyon-Konsolidasyon farkı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
3 Zeminlerin tek eksenli dayanımı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
4 Zeminlerin kesme dayanımı, UU, CU ve CD Kesme dayanımları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
5 Zeminlerin üç eksenli dayanımı, UU, CU ve CD üç eksenli dayanımlar Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
6 Üç eksenli, Tek eksenli ve Kesme dayanım farkları, Uygulama koşulları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
7 Zeminlerin konsolidasyonu, konsolidasyon derecesi, ön konsolidasyon basıncı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
8 Ara Sınav Sınava kadar işlenen konuların çalışılması
9 Zeminlerin aşırı konsolidasyonu ve oluşum nedenleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
10 Konsolidasyon katsayıları (Cc, Cv, Mv, av) Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
11 Log-zaman yöntemi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
12 Karekök-zaman yöntemi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
13 Zemin deneylerinin geçerlilik şartları, proje ve arazi şartlarına göre tercih durumları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
14 Zeminlerde taşıma gücü hesapları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
15 Zeminlerde oturma hesapları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava kadar işlenen konuların çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar