DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik jeolojisi kavramı, tarihçesi, önemi Okuma
2 Mühendislik jeolojisi araştırma yöntemleri Okuma
3 Mühendislik Jeolojisi araştırma aşamaları (Ön araştırmalar, ayrıntılı çalışmalar, proje aşaması çalışmaları ve uygulama aşaması çalışmaları) Okuma
4 Mühendislik Jeolojisi Arazi çalışmaları, Yeraltı çalışmaları, Laboratuvar çalışmaları Okuma
5 Kayaçların Mühendislik jeolojisi özellikleri; jeolojik özellikler, fiziksel özellikler Okuma Deney / Laboratuvar
6 Kayaçların Mühendislik jeolojisi özellikleri; kimyasal özellikler, mekanik özellikler. Okuma
7 Kayaçların Mühendislik jeolojisindeki sınıflaması. Okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Mühendislik jeolojisi haritaları Okuma
10 Heyelan araştırmaları; kütle hareketlerinin sınıflaması Okuma
11 Heyelanlara neden olan faktörler Okuma
12 Heyelanları önleme yöntemleri, Şev duraylılık analizleri Okuma
13 Baraj yeri jeolojik araştırmaları, yer seçim kriterleri Okuma
14 Tünel güzergahı araştırmaları Okuma
15 Otoyol güzergahı araştırmaları. Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar