DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeofizik JZ   403 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHATİCE KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri uygulamalı jeofizikteki yöntemlerle yeraltının yapısı hakkında kapsamlı bilgi sahibi yapma, yeraltı ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde fizik ve matematiğin önemini kavratma, yeni ve gelişmekte olan meslek uygulamaları hakkında farkındalık oluşturma.
Dersin İçeriği
Jeofiziğe giriş, Jeofizik Verilerinin Yorumlanması, Gravite, Manyetik, Jeomanyetizma, Paleomanyetizma; Jeofizik Mühendisliği, Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler, (Doğal Potansiyel, Misealamasse, Düşey Elektrik Sondajı, VLF, Tellürik ve Manyetik Yöntemler ), Sismoloji, Sismik (Sismik Kırılma ve Sismik Yansıma Yöntemleri), Kuyu Logları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeraltı ile ilgili çeşitli sorunların çözümünde uygulanan farklı jeofizik yöntemlerini öğrenir.
2) Jeofizik ölçümlerde farklı parametrelerin hesaplandığını tespit eder.
3) Yeraltı varlıklarının (maden, petrol, su gibi) yerlerinin tespitini öğrenir.
4) Mühendislik yapılarının yapım, bakım ve onarım aşamasında jeofiziğin önemini bilir.
5) Depremlerin önceden belirlenmesin de hangi yöntemler uygulandığını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeofiziğe Giriş, Arama ve Küresel Jeofizik. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
2 Gravite Yöntemi. Gravitenin temel prensipleri ve basit teori, Newtonun yer çekimi kanunu, İzostazi ve yer çekimi, gravitasyonel potansiyel, gravite yönteminde uygulanan düzeltmeler, yerin gravitesi, gravite aleti, gravitenin mutlak ve göreceli ölçümü, Şekli basit cisimlerin gravite anomalileri (Fay, dayk, küre gibi), Arazi işlemleri ve yorumu. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
3 Manyetik Yöntem. Manyetik alan temel teorisi, yerin manyetizması, Paleomanyetizma, Manyetik ölçüye göre arazi cihazları, Yer manyetik ölçümü, Manyetik Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
4 Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler. Elektrik metodların sınıflandırılması. Eş Potansiyel yöntemi. Misealamasse Yöntemi. Nokta Elektrot Yöntemi. Paralel tel yöntemi. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
5 Dogal Potansiyel (SP) Yöntemi. Jeotermal alanlarda ve maden etütlerinde SP uygulanması. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
6 Özdirenç Yöntemleri. Ohm Kanunu. Kayaçlarda Elektriğin İletimi. Özdirencin Ölçülmesi. Rezistivite Cihazları ve Ölçüm sistemi. Elektrik Özdirenç Sondaj Yöntemi. Elektrik Özdirenç Profil Yöntemi. Yeraltısuyunu etkileyen Parametreler. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
7 Çok elektrotlu görünür özdirenç Yöntemi ve arazi uygulamaları (Fay, maden ,yeraltısuyu, tatlı su-tuzlu su, boşluk, zemin özellikleri gibi). Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Elektromağnetik yöntemlere giriş. VLF (çok düşük frekans) ve GPR (Yer radarı) yöntemleri. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
10 Magnetotellürik Yöntem (MT), TEM, CSAMT yöntemleri. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
11 İndüksiyon Polarizasyon (IP) Yöntemi IP nin kökeni ve Polarizasyonu. IP nin zaman domeninde ve frekans domeninde incelenmesi. IP de gürültü kaynakları. IP nin avantaj ve dezavantajları. IPnin arazi de uygulanışı. IP anomalileri ve yorumu. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
12 Sismik Yöntemler. Sismik nedir, Sismik nerelerde uygulanır, Sismik Refleksiyon ve Refraksiyon nedir, Petrolün oluştuğu ortamlar. Düşük hızlı tabaka (LVL). Sismikde Düzeltmeler. Sismik enerji kaynakları. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
13 Sinyal ve gürültü. Sismik yorumlama. Denizlerde sismik yöntemler. Zemin parametrelerinin bulunması. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
14 Kuyu Logu. Doğal Potansiyel Logu, Özdirenç Logları, İndüksiyon logu, Mikrolog, Sonic log, Gamma ışını logu, Nötron logu, Yoğunluk logu, Sıcaklık logu. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
15 Kuyu Logu. Doğal Potansiyel Logu, Özdirenç Logları, İndüksiyon logu, Mikrolog, Sonic log, Gamma ışını logu, Nötron logu, Yoğunluk logu, Sıcaklık logu. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar