DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı JZ   127 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hakan GÜNEYLİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.HAKAN GÜNEYLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar temel donanımı ve işleyişi hakkında bilgi vermek, Windows işletim sistemini, İnternet uygulamalarını ve Ofis programlarını öğretilmek.
Dersin İçeriği
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramları detaylı şekilde tanır.
2) Bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerini öğrenir
3) İşletim sistemlerinin amaçları ve kullanımı konusunda temel seviyede yetkinlik kazanır.
4) Bir kelime işlemci yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanır
5) Bir elektronik hesaplama tablosu yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanır.
6) Bir sunu hazırlama yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanı
7) Etkin ve güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlenir.
8) Bilgi teknolojileri ile ilgili telif haklarını ve etik kuralları öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayarın fiziksel elemanlarının (donanımın) tanıtımı ve işleyiş akışının anlatımı okuma
2 Güncel olarak kullanılan işletim sistemlerinin tanıtımı ve Windows işletim sisteminin temel özelliklerinin açıklanması okuma
3 İnternet, e-posta ve web uygulamaları, Windows işletim sistemi ve Ofis programlarının bilgisayara yüklenmesi okuma
4 Windows işletim sistemi ve Ofis programlarının bilgisayara yüklenmesi okuma
5 Windows işletim sisteminin temel prensipleri ve uygulanması okuma
6 MS Ofis programlarının tanıtımı ve MS Word Programının temel özellikleri okuma
7 MS Word Programında belge oluşturma ve menülerin açıklanması okuma
8 Ara Sınav Arasınava Hazırlık
9 MS Word Programında yazım ve tablo işlemleri okuma
10 MS Word Programında yazım ve tablo işlemleri okuma
11 MS Excel programının tanıtımı ve menü içerikleri okuma
12 MS Excel programında formül oluşturma ve hesaplama işlevleri okuma
13 MS Excel programında veri girişi, farklı hesaplamalar için formül girişi ve grafik oluşturma okuma
14 MS Power Point programının tanıtımı ve menü içerikleri okuma
15 MS Power point programında sunu hazırlama okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar