DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Optik Mineroloji JZ   223 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman PARLAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN PARLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere minerallerin fiziksel, kimyasal özellikleri ve grupları hakkında bilgiler vererek, mineralleri el örneğinde tanıyabilme ve sınıflandırabilme yeteneğini kazandırabilmektir.
Dersin İçeriği
Mineralojinin tanımı, tarihçesi, minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, Nabit elementler, Sülfürler ve sülfotuzlar, Oksit ve hidroksitler, Karbonatlar, Nitratlar, Boratlar, Wolframit ve Molibdatlar, Fosfat-arsenat ve Vanadatlar, Silikatlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mineral tanımı ve tarihçesini kavrar
2) Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre mineralleri tanır
3) Mineralleri gruplandırabilecek bilgiye sahip olur
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mineralojinin tanımı, tarihçesi, minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
2 Nabit Element ve Halojen grubu minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
3 Sülfür Grubu ve Sülfotuzlar Grubu minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
4 Oksit Grubu ve Hidroksit Grubu minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
5 Karbonat Grubu ve Nitrat Grubu minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
6 Borat Grubu minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
7 Sülfat Grubu minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
8 Ara Sınav Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
9 Wolframit ve Molibdat Grubu minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
10 Fosfat, Arsenat ve Vanadat Grubu minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
11 Silikatlar ve çeşitleri. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
12 Ada silikatlar ve Çiftli silikatlara ait minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
13 Halka silikatlar ve Zincir silikatlara ait minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
14 Tabakalı silikatlara ait minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu. Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
15 Çerçeve Silikatlara ait minerallerin kristalografisi, fiziksel özellikleri, bileşimi, tanınması ve bulunuşu Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili verilmiş olan notları okur.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar