DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yerbilimlerinde İstatistik JZ   222 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tolga ÇAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel istatistik kavramlarını, istatistiksel yöntemler kullanarak jeolojik verilerin analizini, sunumunu ve yorumunu öğretmek.
Dersin İçeriği
Örneklemenin yapılması, Verilerin toplanması ve düzenlenmesi, verilerin analiz edilmesi ve grafiksel sunumları, Frekans (Sıklık) Tablosu Oluşturma, Olasılık, Değişkenler, Değişkenler Arasındaki İlişki (Korelasyon Katsayısı)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiksel yöntemleri kullanarak verileri toplar ve düzenler.
2) İstatistiksel yöntemleri kullanarak jeolojik verilerin analizini yapar.
3) İstatistik programları bilir ve kullanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğe Giriş ve Temel Kavramlar Ders kaynaklarının okunması
2 Verilerin Düzenlenmesi, Frekans (Sıklık) Tablosu Oluşturma Ders kaynaklarının okunması
3 Grafiksel Gösterimler (Çubuklu ve Dairesel Grafikler) Ders kaynaklarının okunması
4 Histogram ve Poligonlar Ders kaynaklarının okunması
5 Merkez (Odaklaşma) Ölçüleri Ders kaynaklarının okunması
6 Dağılma Ölçüleri Ders kaynaklarının okunması
7 Olasılık (Permütasyon ve Kombinasyon) Ders kaynaklarının okunması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Dağılımlar (Normal ve T Dağılımı) Ders kaynaklarının okunması
10 Örnekleme Seçimi, Güven Aralığı Ders kaynaklarının okunması
11 Hipotez Testi (Hata Tipleri) Ders kaynaklarının okunması
12 Lineer Regrasyon (En Küçük Kareler Yöntemi) Ders kaynaklarının okunması
13 Rasgele Değişkenler (Sürekli ve Süreksiz Rasgele Değişkenler) Ders kaynaklarının okunması
14 Değişkenler Arasındaki İlişki (Korelasyon Katsayısı) Ders kaynaklarının okunması
15 Varyans Analizi (ANOVA) Ders kaynaklarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar