DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğal Afetler ve Yaşam JS   208 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yeryüzünde meydana gelen doğal afetlerin oluşumunu ve nedenlerini açıklamak ve bunlardan en az zararla ne şekilde korunmasını öğretmek.
Dersin İçeriği
Ders hakkında genel bilgiler, Doğal Afet nedir. Özellikleri ve türleri nelerdir. Depremler, Depremin Şiddeti ve Büyüklüğü, Deprem dalgaları, Deprem Parametreleri, Hiposantr ve Episantr, Ülkemizdeki ve Dünyadaki önemli deprem kuşakları, Deprem Öngörümü ve Tahmini, deprem uyarı sistemleri, Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler, Tsunami, Tsunamiye uyarı sistemleri ve karşı önlemler, Volkanizma, Volkan türleri, Volkanizmanın etkileri ve karşı önlemler, Kütle hareketleri ve etkileyen faktörler, Heyelanların Etkisini Azaltmak için Önlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünyada meydana gelen doğal afetlerin neler olduğunu kavrar.
2) Doğal afetlerin gelişme nedenleri hakkında bilgileri kavrar.
3) Doğal afetlerden korunma yollarını saptar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgiler. Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Doğal Afetler, Özellikleri ve türleri nelerdir, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Depremler, Depremin Şiddeti ve Büyüklüğü, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Deprem dalgaları, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Deprem Parametreleri, Hiposantr ve Episantr, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Ülkemizdeki ve Dünyadaki önemli deprem kuşakları, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Deprem Öngörümü ve Tahmini, deprem uyarı sistemleri, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Ödev, Yazılı Sınav
9 Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Tsunami, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Tsunami uyarı sistemleri ve alınması gereken önlemler, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Volkanizmanın etkileri ve karşı önlemler, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Kütle hareketleri ve etkileyen faktörler, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Heyelanların Etkisini Azaltmak için Önlemler, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Konu tekrarı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar