DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeokimya JZ   305 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünya ve evrendeki elementlerin oluşumu, Elementlerin kayaçlardaki dağılımı, davranışları, jeolojik olayların kimyasal yöntemlerle incelenmesini, maden yataklarının oluşumu sırasındaki kimyasal reaksiyonların anlaşılması, Verilen herhangi bir mineral parajenezinin duraylılık alanlarını hesaplayabilmesi, amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Elementler: Genel bilgiler, peryodik tablo, elementlerin kökeni,yıldızların gelişimi, hidrojen yanması, büyük patlama, elementlerin jeokimyasal sınıflandırılması, İyon yarıçapı, kimyasal bağlar, koordinasyon prensibi, iyonik potansiyel, yer değiştirme, Meteoritler: Termodinamik; Sistem, termodinamiğin 1. ve 2. Yasaları, Mineral Duraylılık Diyagramları, İzotop ders anlatımı, uygulamalar yöntemi ile anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeryuvarının tüm katmanlarının mineralojik ve kimyasal bileşimlerini tanımlayabilir
2) Minerallerin oluşum nedenlerini sıralayabilir ve gerekli kimyasal reaksiyonları yazabilir.
3) Verilen herhangi bir mineral parajenezinin duraylılık alanlarını hesaplayabilir, oluşum koşullarını yorumlayabilir ve sonuçları grafiksel olarak sunabilir.
4) İzotop kavramını ve uygulamalarını bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeokimyaya giriş: Tarihçe, konular, kapsam okuma
2 Elementler: Genel bilgiler, peryodik tablo, elementlerin kökeni,yıldızların gelişimi, hidrojen yanması, büyük patlama, elementlerin jeokimyasal sınıflandırılması okuma
3 İyon yarıçapı, kimyasal bağlar, koordinasyon prensibi, iyonik potansiyel, yer değiştirme okuma
4 Meteoritler: Sınıflandırma, kondiritlerin mineralojik ve kimyasal bileşimleri, meteoritlerin kökeni, meteoritlerin yeryuvarının oluşumu ile ilişkileri okuma
5 Yeryuvarının bileşimi: Çekirdek, manto, kıtasal kabuk, okyanusal kabuk, bu farklı ortamların mineralojik ve kimyasal bileşimleri, yavaş ve hızlı açılmalı okyanus ortası sırtlar, mağma oluşumu okuma
6 Yeryuvarının bileşimi: Çekirdek, manto, kıtasal kabuk, okyanusal kabuk, bu farklı ortamların mineralojik ve kimyasal bileşimleri, yavaş ve hızlı açılmalı okyanus ortası sırtlar, mağma oluşumu (5. Haftanın devamı) okuma
7 Asitler ve bazlar: Reaksiyonlarda denge kavramı, çözünme, asitlerin ve bazların çözünmesi, hidroliz, amorf silisin çözünmesi, tuzların çözünmesi okuma
8 Ara Sınav sınava hazırlık
9 Aktivite ve Konsantrasyon, mineral çökelimi ve çözünmesi, doygunluk indeksi okuma Alıştırma ve Uygulama
10 Termodinamik; Sistem, termodinamiğin 1. ve 2. yasaları, Gibbs serbest oluşum enerjisi, serbest enerjinin sıcaklık ve basınçla değişimi, denge sabitinin sıcaklıkla değişimi okuma Alıştırma ve Uygulama
11 Mineral Duraylılık Diyagramları: Genel bilgiler, doğada Eh-pH değerleri, Eh-pH diyagramlarının hazırlanması okuma Alıştırma ve Uygulama
12 Mineral Duraylılık Diyagramları: Eh-pH ve gaz basıncı diyagramları, Fe ve Mn minerallerinin duyarlılık alanları, çözünme ve kısmi basınç diyagramlarının hazırlanması, diyagramların yorumlanması okuma Alıştırma ve Uygulama
13 Temel Kavramlar, gösterge ve iz elementler, birincil jeokimyasal dağılım ve örnekleme yöntemleri okuma
14 İzotop nedir ,çeşitleri Maden yataklarındaki Kullanımı okuma Alıştırma ve Uygulama
15 İzotop uygulamaları okuma Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar