DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Jeoloji JS   324 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dış olayların etkisi ile oluşan maden yataklarının tanıtımı, Jeolojik ve Kimyasal olayların maden yatağı üzerindeki etkilerinin anlaşılması ortaya çıkan alterasyonların bilinmesi, maden yataklarının Türkiye ve Dünyadan örneklerle anlatımı
Dersin İçeriği
Tıbbi jeolojiye giriş. jeolojik unsurların insan sağlığına etkileri, Asbest, zeolit sorunu ve insan sağlığına etkileri, Arsenikle ilişkili çevre sorunları, Silikozis, Maden ve taş işletmeciliğinin çevre ve halk sağlığına etkisi, Doğal karbondioksit çıkışları ve sorunları, Toprak ve kil yeme alışkanlığı ile ilgili sorunlar, İyot eksikliği ve sorunları, , Flor ile ilgili sorunlar, Böbrek taşları, Antropojenik faktörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tıbbi jeolojinin tanımı ve kapsamını tanımlar
2) Mineraller ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirir
3) Maden ve taş işletmeciliğinin çevre ve halk sağlığına etkisini öğrenir.
4) Jeoloji, canlı ve çevre ilişkisinin anlaşılması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıbbi Jeoloji tanımı, kapsamı, tarihçesi ve araştırma yöntemleri Araştırma
2 Mineraller ve insan sağlığına etkileri Araştırma
3 Asbest ve zeolit sorunu ve insan sağlığına etkileri Araştırma
4 Arsenik ve çevre sorunları Araştırma
5 Silikozis riski, Flor Araştırma
6 Çevresel toz sorunları ve selenyum ilgili sorunlar Araştırma
7 Doğal radyoaktivite ve doğal radyasyon Araştırma
8 Ara Sınav Araştırma
9 Ağır metaller ve çevresel sorunları Araştırma
10 Toprak ve kil yeme alışkanlığı ile ilgili sorunlar Araştırma
11 Jeotermal ve mineralli sular Araştırma
12 İyot eksikliği ve sorunları, Böbrek taşları Araştırma
13 Maden ve taş işletmeciliğinin çevre ve halk sağlığına etkisi Araştırma
14 Kömür ve insan sağlığı Araştırma
15 Final Sınava hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar