DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırıntılı Kayaçlar Petrografisi JS   405 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kemal GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.KEMAL GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sedimanter kayaçların dokusal ve petrografik özelliklerini tanıma, el örneklerinde ve ince kesitte bu kayaçları tanıma, kayaçlara ad verme ve sınıflandırma, sedimanter kayaçlarda polarize mikroskop altında petrografik incelemeler yapabilme ve el örneklerinden yararlanabilme yeteneğini kazanma.
Dersin İçeriği
Sedimanter kayaçların ana özellikleri, sedimanter kayaçların oluşum süreçleri, sedimanter kayaçlarda dokusal analizler. Sedimanter kayaçların sınıflandırılma ve adlandırılmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kirintili Kayaclarda detayli ince kesit tanimlamasi yapar
2) Provenans analizi yapar
3) Ince Kesit Analizi yapar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kirintili Kayaclara genel bakis 1 Sedimanter Petrografi On Calisma 1
2 Kirintili Kayaclara genel bakis 2 Sedimanter Petrografi On Calisma 2
3 Cakiltaslari 1 Ön Calisma
4 Cakiltaslari 2 Ön Calisma
5 Kumtaslari 1 Ön Calisma
6 Kumtaslari 2 Ön Calisma
7 Kumtaslari 3 Ön Calisma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Kumtaslari 4 Ön Calisma
10 Kumtaslari 5 Ön Calisma
11 Ince taneli kirintili kayaclar 1 Ön Calisma
12 Ince taneli kirintili kayaclar 2 Ön Calisma
13 Uygulama 1 Ön Calisma
14 Uygulama 2 Ön Calisma
15 Final Sinavi Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar